Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe
Tomasz
Targosz, Karolina Włodarska-Dziurzyńska

Publikacja poświęcona została wszechstronnemu
omówieniu zagadnień towarzyszących umowom przenoszącym majątkowe prawa
autorskie. Umowy przenoszące nie były jeszcze w polskiej literaturze
przedmiotem osobnej monografi i, lecz omawiane są zazwyczaj w
powiązaniu z umowami licencyjnymi. Różnice konstrukcyjne między tymi
typami umów uzasadniają jednak ich odrębne potraktowanie, a szczególne
unormowanie poświęcone umowom prawa autorskiego i surowe konsekwencje
niedochowania ustawowych wymogów (łącznie z nieważnością umowy) nadają
tym zagadnieniom istotną wagę praktyczną.

W książce szczegółowej analizie poddane zostały podstawowe zasady
przenoszenia praw autorskich, granice podziału autorskich praw
majątkowych, przedmiot przeniesienia (pola eksploatacji), strony umowy,
zakres ochrony autora jako typowo słabszej strony umowy, wykładnia
umowy oraz zakończenie stosunku umownego. Duży nacisk położono na
wyjaśnienie regulacji dotyczących umów przenoszących autorskie prawa
majątkowe w kontekście ogólnych zasad prawa cywilnego. Opracowanie
zawiera także analizę zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego oraz
prawa konkurencji.

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.