Model analizy legislacyjnej. Nowość wydawnictwa Difin

Przegląd

Książka jest poświęcona zagadnieniom tworzenia analitycznego modelu analizy legislacyjnej z istotnym udziałem twierdzeń empirycznych. W założeniu stanowi szerokie omówienie problematyki metodologicznych uwarunkowań badań legislacyjnych.

W publikacji przedstawiono przykładowe narzędzie badawcze (kwestionariusz modelu analizy legislacyjnej), które jest podstawą do prowadzenia różnorakich badań nad procesem ustawodawczym, w odniesieniu do różnych przedmiotów regulacji lub rodzajów aktów prawnych.

Książka jest kierowana do pracowników naukowych i studentów, seminarzystów wydziałów prawa uczelni publicznych i prywatnych z dziedziny nauk społecznych i nauk prawnych. Adresowana jest również do służb legislacyjnych państwa i pracowników centralnych organów ustawodawczych i wykonawczych RP.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

Tagi: Difin