Kod Odpowiedzialnej Podróży na Światowy Dzień Turystyki

Kod Odpowiedzialnej Podróży na Światowy Dzień Turystyki
 
KOD ODPOWIEDZIALNEJ PODRÓŻY NA ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

Wydawnictwo Bezdroża pierwsze w Polsce ogłosiło Kod Odpowiedzialnej Podróży, który publikowany jest w przewodnikach turystycznych krakowskiej oficyny wydawniczej. Bezdroża popularyzują w ten sposób przyjazne środowisku formy turystyki, które chronią dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, wspierają rdzennych mieszkańców regionów i krajów oraz uwrażliwiają turystów na lokalne tradycje i ochronę środowiska naturalnego. Światowy Dzień Turystyki jest dobrą
okazją, by podyskutować o nowych trendach w turystyce międzynarodowej.

„Turystyka, która nierozłącznie jest związana ze środowiskiem przyrodniczym i zależy od jego jakości, szczególnie elastycznie reaguje na zachodzące zmiany myślenia i potrzeb współczesnych ludzi” – przekonuje Dominika Zaręba, która opracowała 10 zasad Kodu Odpowiedzialnej Podróży Wydawnictwa Bezdroża. „W publikacjach Rady Europy na temat przemysłu turystycznego można przeczytać o przełomie w postawach i mentalności współczesnych turystów, który przejawia się
przede wszystkim w zwiększeniu się ich świadomości ekologicznej i wymagań co do jakości usług oraz atrakcyjnego przyrodniczo i niezanieczyszczonego otoczenia zewnętrznego w miejscu podróży lub wypoczynku” – dodaje.

Kod Odpowiedzialnej Podróży Wydawnictwa Bezdroża zainspirował młodą artystkę, absolwentkę ASP w Krakowie, Wydziału Form Przemysłowych – Emilię Majtkę do opracowania oprawy graficznej przedsięwzięcia. Powstało logo, plakaty promujące ideę oraz film animowany oparty o zasady projektowania nurtu zwanego „sustainable design” – projektowanie odpowiedzialne. Efekty jej pracy wraz z zasadami Kodu Odpowiedzialnej Podróży można zobaczyć na stronie:
http://www.bezdroza.com/kod_odpowiedzialnej_podrozy.html.

PODRÓŻUJ ODPOWIEDZIALNIE! DBAJ O ŚRODOWISKO I DZIEDZICTWO KULTUROWE KRAJÓW I
REGIONÓW, KTÓRE ZWIEDZASZ.

KOD ODPOWIEDZIALNEJ PODRÓŻY WYDAWNICTWA BEZDROŻA

1. Zaplanuj swoją podróż i przygotuj się do niej.
2. Naucz się choćby kilku słów i zwrotów w języku kraju czy regionu, który odwiedzasz.
3. Kupuj lokalne produkty i pamiątki.
4. Korzystaj z usług miejscowych ludzi, tak by jak najwięcej Twoich wydatków wspierało lokalną gospodarkę.
5. Kosztuj miejscowej kuchni, kupuj sezonowe produkty spożywcze na targach i jarmarkach.
6. Szanuj mieszkańców, ich kulturę i tradycje, staraj się nie zwracać na siebie uwagi strojem i zachowaniem zupełnie odmiennym od miejscowych zwyczajów, proś o zgodę, gdy chcesz zrobić komuś zdjęcie.
7. Nie zostawiaj po sobie śmieci, szczególnie w miejscach cennych przyrodniczo i parkach narodowych.
8. Dbaj o dziedzictwo kulturowe, nie zostawiaj po sobie śladu, zwiedzając obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne.
9. Korzystaj z ekologicznych środków transportu i komunikacji publicznej.
10. Podróżuj aktywnie i poznawczo!
 

Kategorie: Sport i Turystyka

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.