W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku PKO SA na zabezpieczenie kredytu obrotowego, spółka Empik sp. z o.o. ustanowiła na rzecz Banku PKO SA zastaw rejestrowy na zapasach w wybranych sklepach

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku PKO SA na zabezpieczenie kredytu obrotowego, spółka Empik sp. z o.o. ustanowiła na rzecz Banku PKO SA zastaw rejestrowy na zapasach w wybranych sklepach

 
Na początku lipca ukazała się aktualizacja raportu bieżącego NFI Empik Media & Fashion S.A. Znajduje się w niej niezwykle ciekawa informacja o podjętych przez Empik działaniach w celu przedłużenia kredytu obrotowego w wysokości 50mln zł.
 
„Zgodnie z zawartym aneksem i po dostarczeniu w dniu dzisiejszym, tj. 2 lipca 2009, przez kredytobiorców do Banku uzgodnionych dokumentów, przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2010 roku uległ kredyt obrotowy na kwotę PLN 50 mln będący częścią w/w umowy kredytowej.
 
Dodatkowo, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej, w szczególności na zabezpieczenie kredytu obrotowego, spółka Empik sp. z o.o. ustanowiła na rzecz Banku Polska Kasa Opieki SA zastaw rejestrowy na zapasach w wybranych sklepach. Ponadto, w odniesieniu do sklepów, w których znajduje się przedmiot zastawu, Empik Sp. z o.o. dokona na rzecz Banku cesji swych polis ubezpieczeniowych.
 
Umowa kredytowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy i ustanowionych zastawów przekracza 10% kapitałów własnych NFI EMF.” (www.parkiet.com)
 
Co to oznacza dla wydawców? W przypadku upadłości Empiku właścicielem znaczącej części towaru znajdującego się w salonach Empik będzie bank. Tym samym towar nie bedzie mógł być zwrócony wydawcom.
 
Kategorie: Rynek Polski

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.