TAiWPN Universitas podsumował 2008 rok

TAiWPN Universitas podsumował 2008 rok
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas zostało założone w 1989 roku przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydawnictwo zatrudnia 16 osób.
 
Universitas specjalizuje się w publikowaniu książek naukowych i popularnonaukowych z dziedziny humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii literatury, historii sztuki, nauki o języku. W ostatnich latach dużą część oferty Oficyny zajmują tłumaczenia książek popularnonaukowych, przede wszystkim poświęconych sztuce.

Najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w 2008 roku:

 • wydanie książki ks.prof. Michała Hellera-laureata nagrogy Templetona;
 • wydanie III tomu Pism Wybranych prof. Władysława Bartoszewskiego i spotkanie z Autorem;
 • publikacja dwóch książek prof. Franiszka Ziejki, które zostały bardzo życzliwie przyjęte przez czytelników

 Najlepiej sprzedającymi się tytułami w roku ubiegłym były:

 • Kolor i kultura;
 • Ostateczne wyjaśnienia wszechświataCześć jak się masz Cz. I;
 • Z polskim na ty;
 • Filozofia i wszechświat;
 • Estetyka chińska;
 • Drzewa świata;
 • Cześć jak się masz cz. II;
 • Historia antysemityzmu;
 • Polska literatura nowoczesna

W 2008 roku Universitas zanotował przychody ze sprzedaży książek wynoszące 2,91 mln zł, co daje 3,6% wzrost w stosunku do 2007 roku.

W roku ubiegłym Oficyna wydała 106 tytułów, w tym 92 nowości. Łącznie sprzedano 154 020 egz. książek. Średnia cena zbytu wyniosła 18,25 zł.

Plany na 2009 rok
zakładają wydanie 130 tytułów, w tym 90 nowości.

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.