Noworoczne ustalenia PIK

Noworoczne ustalenia PIK
 
 Komunikat biura z posiedzenia Rady w dniu 21 stycznia 2009
Przygotowania do Światowego Dnia Książki
Zmniejszenie dotacji, VAT po 2010 roku, VAT na druk książek, zmniejszenie liczby egzemplarzy obowiązkowych
Nowe spotkania wydawców
Zaproszenie do sekcji e-książka
 
Podczas posiedzenia Rady Polskiej Izby Książki 21 stycznia omówiono wykonanie budżetu za rok 2008, który powinien być zatwierdzony na następnym posiedzeniu Rady.
 
Rada z zadowoleniem przyjęła informację, że w grudniu ściągalność składek poprawiła się i wzrosła do 85 proc.
 
Członkowie Rady zostali poinformowani o przygotowaniach do Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, który w tym roku organizowany będzie wspólnie przez Polską Izbę Książki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Izbę Księgarstwa Polskiego, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich oraz Polskie Towarzystwo Wydawców Książek.
 
Rozpatrywano również projekt listu do ministra kultury dotyczący wyjaśnienia sprawy zmniejszenia kwoty dotacji na promocję czytelnictwa i dotacje na wydawanie książek i czasopism. Kwota ta w tym roku została zmniejszona do 9 mln zł, co oznacza, że jest niższa o 16 proc. o kwoty zeszłorocznej, który wynosiła 10,7 mln zł. Projekt listu zostanie skierowany do współpracujących organizacji w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w tej sprawie.
Jednocześnie Rada PIK przygotowuje kolejne wystąpienia do resortu kultury w najbardziej pilnych sprawach środowiska książki, jak sprawa przedłużenia obowiązywania zerowej stawki VAT po roku 2010, ujednolicenia stawki podatku VAT na druk książek oraz zmniejszenia liczby egzemplarzy obowiązkowych. W tej ostatniej sprawie zostały przeprowadzone konsultacje ze środowiskiem bibliotekarzy, którego przedstawiciele podzielają pogląd o konieczności ograniczenia liczby egzemplarzy obowiązkowych, jednak uzgodnienie wspólnego stanowiska wymaga dalszych rozmów i ustaleń.
 
Przyjęto wniosek o powrocie do koncepcji organizowania spotkań wydawców w celu omawiania współpracy z partnerami w strefie dystrybucji. Poprzednio cykl takich dyskusji nazywane był „spotkaniami u Prószyńskiego”. Pierwsze spotkanie z nowego cyklu zaplanowano na luty, prawdopodobnie w sali konferencyjnej Domu Wydawniczego Bellona w Warszawie przy ul. Grzybowskiej.
 
Dyskutowano również o systemie informacji o nowościach wydawniczych, który w najbliższym czasie powinien być wdrożony przez Biuro PIK w porozumieniu z Izbą Księgarstwa Polskiego. Jego odbiorcą będą księgarnie oraz biblioteki.
Rada wysłuchała informacji o działaniach Sekcji Wydawców Akademickich i Naukowych, która na swoje najbliższe spotkanie zaprosi przedstawicieli dwóch organizacji zajmujących się problemami reprografii – „Polskiej Książki” i „Kopipolu”, aby omówić problemy repartycji zbieranych opłat z tytułu reprografii.
 
Rada PIK powołała nową sekcję – Sekcję e-książki i postanowiła zaprosić zainteresowanych członków Izby do udziału w pracach tej Sekcji.Omawiano też sprawy związane z organizacją Europejskiej Nagrody Literackiej i powołaniem polskiego jury tej nagrody.Rada przyjęła do wiadomości informację o przekazaniu w styczniu 2009 roku materiałów zgromadzonych w archiwum historycznym PIK do Biblioteki Narodowej – do zbiorów bibliologicznych.
 
Rada przyjęła rezygnację trzech firm z członkostwa w Izbie: Iuris Prudentia, Apetonic oraz „Kapitałka” Aleksandry Ślęzak z Poznania. Ta trzecia firma złożyła rezygnację „w związku z zakończeniem działalności”. Do Izby przyjęto Wydawnictwo Good Books z Wrocławia.
Informacje:
Jarosław Dudek
Dyrektor Biura PIK
Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.