Budżet, targi i składki

Budżet, targi i składki
 
Budżety, wnioski z Walnego, zaległe składki, targi w Warszawie Posiedzenie Rady PIK i spotkanie z Zarządem Głównym PTWK

Podczas posiedzenia Rady Polskiej Izby Książki, które odbyło się 25 stycznia, jednogłośnie zatwierdzono wykonanie budżetu Izby za rok 2009 oraz również jednogłośnie zaakceptowano projekt budżetu na rok 2010. Projekt ten po zatwierdzaniu przez Komisję Rewizyjną zostanie opublikowany na stronie internetowej PIK i przedstawiony do zatwierdzenia podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia Izby, które zaplanowane jest w maju tego roku.

W 2009 zanotowano niewielką stratę w wysokości 2.767,56  zł.  Planowane wpływy zrealizowane zostały w 87% (ściągalność składek wyniosła 92%).  Powstałe w 2009 koszty były mniejsze od planowanych o 100.242 zł. Wynika to z rezygnacji z niektórych przedsięwzięć oraz braku zasobów finansowych. Budżet na rok 2010 zakłada wzrost przychodów o 13%, co w dużej mierze uzależnione będzie od ściągalności składek i dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Omówiono też realizację wniosków i postanowień z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Izby, jakie odbyło się 18 grudnia ubiegłego roku:

    * została powołana grupa robocza do spraw opracowania zasad działania rejestru dzieł osieroconych oraz opracowania nowelizacji Ustawy o prawie autorskim – w składzie: Piotr Marciszuk (przewodniczący), Andrzej Kosowski i Andrzej Janicki, a do składu grupy zostanie dodatkowo zaproszony prawnik specjalizujący się w sprawach prawa autorskiego

    * Piotr Marciszuk oraz Jarosław Dudek przygotują ankietę do członków Izby w sprawie ustawy o książce oraz w sprawie Polskiego Katalogu Składowego Książki

    * Biuro PIK przygotuje pismo do ministra finansów oraz do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie utrzymania zerowej stawki podatku VAT na książki po 1 stycznia 2011 roku

    * Piotr Marciszuk poinformował, iż rośnie liczba materiałów w języku angielskim z organizacji międzynarodowych, ważnych dla polskiego rynku książki. Z powodu braku w budżecie środków na tłumaczenia, Biuro PIK będzie rozsyłać takie materiały do członków PIK w języku angielskim.

Omawiano wyniki podjętych pod koniec ubiegłego roku działań zmierzających do ściągnięcia zaległych składek członkowskich, która przyniosła pozytywne rezultaty, jednakże w stosunku do dwudziestu firm wszczęto procedurę windykacyjną. W jej wyniku kilka firm zgłosiło rezygnację z członkostwa w Izbie.

Przyjęto rezygnację następujących firm: Euro-Edukacja, Książka i Wiedza, Omnibus Trading, Promatek PW oraz Infor SA, natomiast przyjęto jako nowego członka Oficynę Wydawniczą „W kolorach tęczy” z Wrocławia.

W związku z wnioskiem Wydawnictwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, które jest członkiem indywidualnym PIK, ale też należy do członka zbiorowego Izby – Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych – o zwolnienie ze składki członkowskiej, postanowiono przygotować odpowiedni projekt zmian w statucie Izby regulujący sprawę członkostwa zbiorowego oraz wysokość składek przedsiębiorstw zrzeszonych w organizacjach posiadających status członka zbiorowego.

Drugą część posiedzenia poświęcono sprawie targów książki w Warszawie. Postanowiono skierować w tej sprawie list do dwóch firm oferujących imprezy targowe w Warszawie – do spółek Ars Polona oraz Murator Expo w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W ostatnich tygodniach obie firmy przedstawiły propozycję zorganizowania niemal jednocześnie dwóch konkurencyjnych imprez targowych w Warszawie. Postanowiono także ogłosić konkurs na rekomendację ze strony Polskiej Izby Książki dla targów książki w Warszawie w roku 2011 i skierować zaproszenie do konkursu do trzech potencjalnych organizatorów – do Ars Polony, Murator Expo oraz do Targów w Krakowie.

W sprawie tegorocznych targów książki w Warszawie Rada PIK bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia spotkała się z członkami Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, którym przewodniczył prezes Rafał Skąpski. Obie organizacje postanowiły wspólnie skierować list do Ars Polony i Murator Expo. Jego fotokopia znajduje się w tutaj

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.