List Piotra Marciszuka do MKiDN

List Piotra Marciszuka do MKiDN
Szanowny Panie Ministrze!
 
W związku z moim listem do Pana Ministra z 16.X. br. pragnę poinformować, iż Polska Izba Książki nie oczekuje już arbitrażu Ministerstwa Kultury w sprawie stanowiska wobec nowelizacji ustawy o prawie autorskim. Po dłuższej analizie PIK zdecydowała się  poprzeć projekt opracowany przez SAiW Polską Książkę oraz Izbę Wydawców Prasy, przy udziale Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. W najbliższym czasie prześlemy Panu Ministrowi tę propozycję podpisaną przez cztery organizacje branżowe.
 
Zdecydowaliśmy się tak uczynić z dwóch powodów: po pierwsze, propozycja wyżej wymieniona proponuje ograniczenia dozwolonego użytku osobistego, które w naszym przekonaniu są zgodne z konwencją berneńską oraz wymogami trzystopniowego testu (propozycja Kopipolu pomija kwestię dozwolonego użytku); po drugie Kopipol proponuje przerzucenie ciężaru repartycji zebranych opłat (należnych indywidualnym twórcom kopiowanych dzieł) na barki wydawców, tymczasem, jak to ujmuje „Regulamin Repartycji” Kopipolu, „ustalenie rzeczywiście kopiowanych utworów oraz rozmiaru kopiowania w zakresie, o którym mowa w par. 2, i w następstwie tego określenie kwot należnych indywidualnym twórcom nie jest możliwe”. Proponuje się nam zatem dokonywanie rzeczy niemożliwych.
 
25 października br. Polska Izba Książki otrzymała list protestacyjny Kopipolu, w którym jego prezes, prof. dr Mieczysław Poniewski żąda sprostowania moich słów z listu do Pana Ministra z 16.X, iż „Kopipol od 10 lat nie dokonał jeszcze żadnej wypłaty środków swoim beneficjentom, czyli autorom”. Jak pisze prof. Poniewski, „powyższa informacja nie jest prawdziwa. Przekazywaliśmy na rzecz wielu autorów konkretne kwoty z funduszy zebranych na podstawie opłat z tytułu zwielokrotniania utworów.” Profesor zażądał sprostowania w takiej samej formie, w jakiej została ona rozpowszechniona i stwierdził, iż PIK nie jest uprawniona do dokonywania jakichkolwiek ocen działalności stowarzyszeń zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
 
Otóż w pierwszym rzędzie pragnę wyrazić swoje zdziwienie zakazem wydawania ocen przez instytucję, która zapomina, iż naszymi najważniejszymi partnerami są autorzy, oczekujący rzetelnego zadośćuczynienia strat poniesionych poprzez niedozwolone kopiowanie ich książek, po drugie zaś ta sam instytucja jeszcze przed chwilą chciała przekazać nam, wydawcom, najważniejszą część swojej działalności, czyli repartycję. Istotnie przyznaję, iż moje stwierdzenie z listu do Pana Ministra nie było precyzyjne, ponieważ miałem wtedy na myśli repartycję bezpośrednią, dokonywaną na rzecz poszkodowanych twórców. Kopipol w istocie wypłaca „konkretne kwoty” w formie grantów i funduszy celowych, w sposób jednak, którego związek z reprografią wydaje się wątpliwy, a wybrani przez Kopipol autorzy, czasopisma naukowe i przedsięwzięcia w celu ich finansowania bardziej wskazują na działalność charytatywną, wielce zaszczytną, ale niekoniecznie wiążącą się z głównym celem stowarzyszenia. Spośród tysięcy autorów oczekujących wypłaty Zarząd Kopipolu wybrał kilkudziesięciu. Zupełnie niewykluczone, iż miliony polskich studentów kopiują w milionach egzemplarzy wybrane przez Zarząd Kopipolu książki, ten nie podaje jednak kryteriów finansowania takich, a nie innych autorów i tytułów.
 
Panie Ministrze, wobec zaistniałej różnicy zdań bardzo proszę o stwierdzenie, czy – w ocenie Ministra Kultury – dotychczasowa działalność Kopipolu w zakresie wykonywania przezeń uprawnień i obowiązków organizacji zbiorowego zarządzania (art. 104 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) jest zgodna z przepisami tej ustawy.
 
Ponieważ w liście do Pana Ministra Polska Izba Książki zwracała się również w kwestiach ilości egzemplarzy obowiązkowych dla bibliotek, Funduszu Promocji Twórczości oraz „dzieł osieroconych”, bylibyśmy bardzo wdzięczni za przedstawienie nam stanowiska Ministerstwa Kultury w tych sprawach – zwłaszcza wobec mającej dokonać się wkrótce nowelizacji prawa autorskiego.
 
Z wyrazami prawdziwego szacunku
Dr Piotr Marciszuk
Prezes Polskiej Izby Książki

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.