Komunikat Biura PIK

Komunikat Biura PIK
Podczas posiedzenia w dniu 4 września 2007 r. Rada Polskiej Izby Książki omówiła szereg aktualnych spraw istotnych dla rynku książki. Uzgodniono, że w połowie  września odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. ustawy o książce, a wnioski podjęte przez ten zespół zostaną zaprezentowane podczas dyskusji panelowej na Targach Książki w Krakowie (26.10.2007).

Omawiano również postęp prac w zakresie Katalogu Składowego Książek i postanowiono wykorzystać dla tego projektu możliwości, jakie zawierają katalogi Biblioteki Narodowej.

Rada postanowiła wesprzeć inicjatywę Izby Księgarstwa Polskiego w sprawie wspólnych działań promocyjnych podejmowanych przez niezależne księgarnie. W tej sprawie przedstawiciele obu Izb spotkają się w najbliższym czasie dla omówienia dalszego postępowania i przygotowania propozycji dla wydawców.

Na wniosek Wydawnictwa BIS omówiono problem piractwa elektronicznego, a sugestie dalszych działań w tej sprawie zostaną przedstawione przez Jerzego Kozłowskiego, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Omówiono też wykonanie budżetu Izby za I półrocze tego roku i przedstawiono pierwszą projekcję budżetu na 2008 rok. Następnie porównano trzy oferty firm kurierskich w zakresie obsługi członków PIK od 2008 r., natomiast decyzja w sprawie ostatecznego wyboru partnera Izby zostanie podjęta w terminie późniejszym, po zakończeniu prac zespołu roboczego ds. przesyłek.

Przedyskutowano szereg spraw związanych z kontaktami zagranicznymi Izby. Przedstawiciele Rady PIK zaprezentują w czasie zbliżających się Targów Książki we Frankfurcie podstawowe informacje o polskim rynku książki w ramach spotkania z wydawcami z innych krajów. W październiku Izba złoży aplikację o organizację w Polsce Europejskiej Nagrody Literackiej, nowej inicjatywy, w stworzeniu której Izba uczestniczy jako jeden ze współorganizatorów. W dniach od 13 do 16 września odbędzie się Forum Polsko – Ukraińskie we Lwowie, organizowane z polskiej strony przez PIK, DNT oraz firmy Papyrus i Digital System / Xerox. W forum weźmie udział 48 uczestników z Polski. W listopadzie natomiast grupa dziewięciu członków Izby weźmie udział w podróży studyjnej do Monachium i Berlina na zaproszenie Centrum Informacji o Książce Niemieckiej w Warszawie (BIZ). Przyjęto też propozycję Ambasady RP w Chorwacji, aby PIK objął patronatem polskie wystąpienie na Targach Książki „Interliber” w Zagrzebiu w listopadzie tego roku. Na prośbę Macieja Klimczaka, ambasadora RP w Rydze, Izba zwróci się w najbliższym czasie do swoich członków o przekazanie lektur i podręczników dla polskich szkół na Łotwie.

Biuro PIK przedstawiło szczegółowe propozycje udziału Izby w Targach Książki w Krakowie (25– 28.10). Izba dofinansuje Konkurs im. Jana Długosza i włączy się również w uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego dla tej nagrody. Na targach odbędzie się wspomniana już dyskusja panelowa dotycząca projektu Ustawy o książce, a także zaplanowano konferencję prasową Rady PIK. Po raz trzeci głównym akcentem udziału Izby w krakowskich targach będzie uroczystość wręczenia Nagród PIK-owego Lauru dla dziennikarzy promujących książkę i czytelnictwo.

Rozpoczęto przygotowania do przyszłorocznego Światowego Dnia Książki, który Izba planuje zorganizować wspólnie z Izbą Księgarstwa Polskiego i zaprosić do udziału w tym przedsięwzięciu księgarzy z całej Polski. Zaplanowano, aby – podobnie jak w roku ubiegłym – główna uroczystość zgromadziła najważniejszych ludzi Książki.
 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.