Spotkanie Prezydium PIK oraz IKP

Spotkanie Prezydium PIK oraz IKP
W dniu 9 listopada br. w Warszawie w siedzibie PIK odbyło się spotkanie Prezydium PIK oraz IKP. Poświęcone było czterem tematom:

I. Prezentacja rządowego projektu zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty

 
Strony stwierdziły, że propozycja zawiera, obok całego szeregu uregulowań korzystnych w stosunku do prezentowanych wcześniej planów MEN, dwa rozwiązania bardzo niebezpieczne dla środowiska wydawców i księgarzy. Pierwsze, niekorzystne szczególnie dla wydawców, ogranicza liczbę podręczników wybieranych dla danego przedmiotu w całej szkole do jednego na cztery lata nauki. Drugie, niebezpieczne przede wszystkim dla środowiska księgarzy, zobowiązuje Dyrekcje szkół do ułatwiania uczniom zaopatrzenia w podręczniki szkolne. Strony ustaliły, że będą solidarnie wspierać się w krytyce tych propozycji i działać na rzecz ich zmiany.

 
II. Ewentualne zmiany w systemie dystrybucji podręczników szkolnych
 
Wydawcy poinformowali, iż ze względu na bardzo znaczne różnice w polityce handlowej poszczególnych wydawnictw, nie są w stanie wypracować wspólnego z księgarzami systemu dystrybucji, w szczególności zrezygnować z kanału dystrybucji w szkołach. Ich zdaniem, kanał ten nie jest znaczący, a w tym roku większość wydawców zanotowała regres obrotów osiąganych ze sprzedaży bezpośredniej w szkołach. Księgarze poinformowali, że w takiej sytuacji wydawcy muszą liczyć się ze wzmożeniem prowadzonych już w tym roku przez księgarzy akcji nacisku na władze oświatowe, aby zakazywały sprzedaży bezpośredniej w szkołach nowych podręczników. Strony ustaliły, iż prawdopodobnie jedynym rozwiązaniem tego problemu może być przyjęcie Ustawy o Książce.

 
III. Propozycja wspólnych akcji promocyjnych PIK i IKP

Wydawcy zaproponowali przeprowadzanie wspólnych akcji promocyjnych publikacji wydawnictw – członków PIK w księgarniach należących do członków IKP. Wywiązała się dyskusja na temat, czy Izby mogą kreować kontakty handlowe pomiędzy swoimi członkami i czy nie wykracza to poza ich statut. Stwierdzono, iż akcje takie mogą być prowadzone tylko wtedy, kiedy nie narusza to interesów grupy członków którejś z dwóch Izb, np. hurtowników. Ustalono, iż do połowy grudnia Wydawcy złożą konkretne propozycje handlowe i organizacyjne.

 
IV. Ustawa o książce

Wydawcy poinformowali, iż są w  trakcie ściągania i analizy materiałów z innych krajów Unii Europejskiej, następnym krokiem będą konsultacje wśród członków PIK. Wydawcy poinformowali, że ich wolą jest wspólne uzgodnienie ze środowiskiem księgarzy takiego kształtu Ustawy, która będzie dla obu środowisk korzystna. Wszelkie propozycje Ustawy, które nie będą z nimi konsultowane i nie będą uwzględniać stanowiska Wydawców, spotkają się z ich zdecydowanym sprzeciwem. Ustalono, iż sprawa jest bardzo pilna i będzie przedmiotem nacisku na Ministerstwo Kultury.

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.