Polskie Wydawnictwa Profesjonalne – podsumowanie roku 2005

Polskie Wydawnictwa Profesjonalne – podsumowanie roku 2005
W skład Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. wchodzą znane marki wydawnicze rynku prawnego i biznesowego: Wydawnictwo Prawnicze LEX, Dom Wydawniczy ABC, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Wydawnictwo Konieczny Kruszewski oraz Oficyna Ekonomiczna.
 
 
 
Właścicielem Polskich Wydawnictw Profesjonalnych jest międzynarodowy koncern wydawniczy Wolters Kluwer,  działający w dwudziestu sześciu krajach, wydający i rozpowszechniający publikacje naukowe z zakresu prawa, ekonomii i medycyny.
 
Misją koncernu Wolters Kluwer jest jak najlepsze zrozumienie potrzeb zawodowych klientów  oraz bycie ich partnerem  biznesowym poprzez zapewnienie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających pracę. Działając zgodnie z tymi założeniami Wolters Kluwer dąży do tego by być „Pierwszym wyborem profesjonalisty” ( ‘The Professional’s First Choice’).
 
Polskie Wydawnictwa Profesjonalne będąc integralną częścią koncernu prowadzą swoją działalność wydawniczą zgodnie z globalną filozofią Wolters Kluwera.
 
Pod znanymi markami dostarczają  kompleksową informację prawniczą i biznesową: publikacje w tradycyjnej formie – kodeksy, komentarze, poradniki, aktualizowane tomy aktów prawnych, monografie, glosy, orzecznictwo, czasopisma fachowe oraz nowoczesne  elektroniczne produkty.
 
Wydawnictwo posiada również księgarnię internetową profinfo.pl. , która oferuje ponad 1700 publikacji z dziedziny prawa, biznesu i finansów.
 
Najważniejsze wydarzenia w firmie w 2005 roku: 
 
  • Nowe programy w Wydawnictwie Prawniczym LEX

W ofercie Wydawnictwa Prawniczego LEX pojawiły się programy LEX GAMMA, LEX SIGMA oraz LEX OMEGA – nowe, bogatsze od swoich poprzedników wersje Systemu Informacji Prawnej LEX.

 
W maju 2005 w ofercie Wydawnictwa znalazła się KANCELARIA PRAWNA – program narzędziowy wspomagający zarządzanie kancelarią.
 
Jesienią 2005 Wydawnictwo wprowadziło do sprzedaży nowy program – LEX dla Samorządu Terytorialnego.
 
  • Najwyższe wyróżnienie dla Profesjonalnego Serwisu Podatkowego – Dom Wydawniczy ABC

Wyróżnienie przyznane zostało przez Forum Doradców Podatkowych za kompleksowe ujęcie zagadnień i wysoką przydatność praktyczną. Profesjonalny Serwis Podatkowy otrzymał to wyróżnienie już kolejny raz.

 
  • Nagrody i wyróżnienia dla publikacji książkowych Polskich Wydawnictw Profesjonalnych (PWP)

Nagroda Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN w Warszawie  została przyznana książce Oficyny Ekonomicznej pod redakcją Aleksego Pocztowskiego „Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć”

 
Nagroda „Beta 2005” za książkę „Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa”.
 
Nagrodę „Beta 2005” otrzymała Monika Marcinkowska za książkę „Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa” wydaną przez Oficynę Ekonomiczną oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. Przedstawiła w niej najnowsze regulacje i praktyki stosowane w sprawozdawczości finansowej. Nagrodę przyznała kapituła, którą tworzy grono profesorów wiodących uczelni ekonomicznych w kraju, m.in. prof. Leszek Dziawgo, prof. Wiktor Krawczyk, prof. Wiesław Pluta, prof. Dariusz Zarzecki oraz Raimondo Eggink, członek rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nagroda promuje wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami, badania naukowe, publikacje i osiągnięcia praktyczne.
 
Lubelski Nobel dla prof. Andrzeja Kidyby
 
Prof. Andrzej Kidyba został laureatem nagrody Lubelskiego Towarzystwa Naukowego – tak zwanego “Lubelskiego Nobla”. Profesor został uhonorowany za dwutomowe dzieło “Kodeks spółek handlowych. Komentarz” wydane nakładem Kantoru Wydawniczego Zakamycze.
 
  • Nowa seria wydawnicza BIBLIOTEKA SĄDOWA

W 2005 pojawiła się nowa seria wydawnicza Kantoru Wydawniczego Zakamycze – BIBLIOTEKA SĄDOWA – przeznaczona dla przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Ukazują się w niej materiały dydaktyczne niezbędne dla praktyków prawa, m.in.: “Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy” pod redakcją Andrzeja Wróbla oraz “Metodyka pracy sędziego cywilisty” Bogdana Bladowskiego.

 
  • Nowy tytuł prasowy dla prawników – Europejski Przegląd Sądowy

W październiku 2005 r. pojawił się na rynku prasy fachowej nowy miesięcznik Europejski Przegląd Sądowy. Czasopismo kierowane jest do praktyków wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności: sędziów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów.

 
Na łamach periodyku prezentowane jest prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny; autorami artykułów, glos, recenzji i omówień są najwybitniejsi praktycy prawa.
 
Pismo powstaje przy współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich IUSTITIA.
 
W 2005 roku Polskie Wydawnictwa Profesjonalne osiągnęły przychód ze sprzedaży książek wynoszący 113,69 mln zł, co daje 10,1% wzrost w stosunku do roku 2004. Przychody ogółem wzrosły do 122,77 mln zł. Kapitały własne firmy wynoszą 34,55 mln zł.
 
 
 
Firma w roku ubiegłym wydała 251 tytułów, w tym 155 nowości. Wydrukowano łącznie 364 565 egzemplarzy książek, z czego sprzedano 275 101.
 
Najlepiej sprzedającymi się tytułami w 2005 roku były:
 
1. Zakamycze – Kodeks postęp. cywilnego Prakt. Koment, red. Jakubecki
2. ABC – Kodeks pracy. Komentarz, red Florek
3.Zakamycze – Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Grzegorczyk
4. Zakamycze – Kodeksy cywilne zbiór przepisów
5. Zakamycze – Kodeksy karne  zbiór przepisów
6. Zakamycze – Kodeks spółek handlowych tom 1 i 2, Kidyba
7. Zakamycze – Stosowanie prawa UE przez sądy, Wróbel
8. Oficyna Ekonomiczna – Zarządzanie zasobami ludzkimi, Armstrong
9. Zakamycze – Kodeks Karny Komentarz tom 1 część ogólna, A. Zoll
10. Zakamycze – Prawo bankowe. Komentarz Tom 1 i 2, F. Zoll,
 
 

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.