Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – podsumowanie roku 2005

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – podsumowanie roku 2005
Krótka historia wydawnictwa: 
 
WSiP nawiązuje do najlepszych tradycji polskiego edytorstwa podręcznikowego, zwłaszcza do dorobku Towarzystwa Ksiąg Elementarnych. Historia oficyny sięga 1945 r., kiedy powołano Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Pierwszą książką PZWS był „Elementarz dla szkół wiejskich” Mariana Falskiego.
 
1 stycznia 1974 r. nastąpiło połączenie Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych oraz Państwowych Wydawnictw Szkolnictwa Zawodowego w jedną oficynę – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP).
 
16 września 1998 r. minister skarbu państwa podpisał akt komercjalizacji WSiP-u. Oznaczało to przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę skarbu państwa.1 października 1998 r. Wydawnictwa zostały wykreślone z rejestru przedsiębiorstw państwowych i wpisane do rejestru handlowego jako Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.
 
26 kwietnia 2004 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła akcje Wydawnictw do publicznego obrotu, a 3 listopada Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
30 września 2005 r. Rada Nadzorcza WSiP powołała nowy Zarząd w składzie: Bogusław Dąbrowski, Prezes oraz Tomasz Gigol, Członek Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing.
 
Stan akcjonariatu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych:
 
 
  
 
W 2005 roku Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zanotowały przychody ze sprzedaży na poziomie 182,82 mln zł, co daje 10,7% spadek w stosunku do roku 2004. Przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 152,18 mln zł, czyli o 5,2% niższe w stosunku do roku poprzedniego. Kapitały własne firmy – 156,57 mln zł. 
 
Struktura sprzedaży: 
 
 
 
Struktura poszczególnych kanałów dystrybucji w sprzedaży WSiP S.A. :   
 
   
 
W 2005 roku WSiP wydały 771 tytułów książkowych, w tym 213 nowości. Łączny nakład wyniósł 15,66 mln egz. Nakładem wydawnictwa na rynku ukazało się 98 tytułów multimedialnych, w tym 55 nowości. Łączny nakład to 1,47 mln egz.
 
Liczba etatowych pracowników na koniec 2005 roku wyniosła 414. W spółce jest przeprowadzana restrukturyzacja zatrudnienia, docelowo na koniec 2006 roku w Wydawnictwach ma pracować ok. 250 osób (ponadto ok. 30 osób zostało zatrudnione w nowych spółkach zależnych – Wydawnictwach Akademickich i Profesjonalnych sp. z o.o. oraz Alfa-Logis sp. z o.o.). 
 
Plany Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych:
 
Grupa Wydawnicza WSiP
Jednym z pierwszych kroków w kierunku realizacji nowej strategii jest rozpoczęcie szerszej działalności w segmencie książki profesjonalnej i akademickiej poprzez utworzenie Wydawnictw Akademickich i Profesjonalnych (WAiP).
 
WAiP publikować będzie książki dla doskonalących się zawodowo profesjonalistów, studentów i pracowników naukowych. W tym roku WAiP planuje wydanie 40 nowych tytułów. Pierwszą publikacją wydaną przez WAiP jest „Dziennikarstwo internetowe” Leszka Olszańskiego. Książka ukazała się w ramach serii „Edukacja medialna” i jest pierwszą na polskim rynku pozycją zawierającą usystematyzowane informacje o zasadach redagowania serwisów informacyjnych w nowym medium, jakim jest Internet. Same Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne planują nie tylko rozwój własnych produktów, ale też przejęcia linii produktów i spółek, które działają na rynku podręcznikowym.
 
Ponadto planowane jest rozpoczęcie działalności na rynku publikacji okołoszkolnych, referencyjnych, edukacji dla dorosłych oraz poradników.
 
WSiP realizuje swoją nową strategię
Wydawnictwo od kilku miesięcy przechodzi proces reorganizacji i restrukturyzacji; zmiany wprowadzane są w wielu obszarach działań firmy, która otwiera się na nowe pomysły, poszerza i zmienia swoją ofertę tytułową.
 
Jedną z istotnych zmian, które już zostały w Wydawnictwach przeprowadzone, była reorganizacja sieci sprzedaży. Celem strategicznym jest zbudowanie – w ciągu dwóch lat – najlepszego działu sprzedaży na krajowym rynku podręcznikowym.
Od 2006 roku Wydawnictwa wprowadzają nową strategię działań sprzedażowych. Główny nacisk został położony na zmianę wizerunku i roli Przedstawicieli WSiP w regionach. Obecnie przedstawiciel WSiP jest jednocześnie opiekunem szkoły, który zbiera zamówienia i realizuje cele sprzedażowe, realizuje zwroty, dostarcza gratisy, informuje o nowościach, jest dostępny w każdej chwili, wspiera nauczycieli (także merytorycznie przy pomocy ekspertów), podpisuje umowy ze szkołami, współorganizuje warsztaty dla nauczycieli i szkolenia dla dyrektorów. Dzięki aktywnej współpracy z nauczycielami i dyrektorami szkół Przedstawiciel ma możliwość jak najlepiej odpowiadać na potrzeby nauczycieli. 
Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.