Dom Ksiązki SA zaprzecza nieprawidłowościom dot. sprzedaży nieruchomości

Dom Ksiązki SA zaprzecza nieprawidłowościom dot. sprzedaży nieruchomości
Jak informuje Zarząd Domu Książki SA:
Spółka: „1. nie sprzedała w ostatnim okresie jakiejkolwiek nieruchomości i tym samym nie doszło do sprzedaży jakiejkolwiek nieruchomości po cenie niższej niż cena oferowana przez Blue Building Enterprise sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
2. nie rozpisała w styczniu przetargu na nieruchomość położoną przy ul. Jasnej 26 w Warszawie i tym samym przetargu tego nie wygrała Blue Building Enterprise sp. z o.o.;
3. nie istniały i nie istnieją jakiekolwiek ustalenia zgodnie z którymi w dniu 16.05.2005 r. Dom Książki S.A. i Blue Building Enterprise sp. z o.o. miały uzgodnić treść aktu notarialnego; 
4. w przetargu ogłoszonym w dniu 17.05.2005 r. wyznaczono siedmiodniowy termin na złożenie ofert, przy czym przetarg ten był ograniczony tylko i wyłącznie do podmiotów, z którymi Dom Książki S.A. prowadziła negocjacje celem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.”
 
Jest to sprostowanie Domu Książki SA, w związku z artykułem zamieszczonym w dzienniku Parkiet Gazeta Giełdy w dniu 10.06.2005 r. pt „Prezes Rurański odejdzie”
 
Jak wynika z artykułu, Krzysztof Staniszewski, założyciel i właściciel King Cross Center – obecnie przedstawiciel firmy Blue Building Enterprises (BBE), wskazuje na nieprawidłowości w Spółce zależnej WSiP i oskarża Zarząd Domu Książki o sprzedaż po cenie niższej niż proponowało BBE nieruchomości komu innemu. Staniszewski twierdzi, że BBE zaoferowała 13 mln zł za nieruchomość przy ul. Jasnej 26, na którą  w styczniu br Dom Książki rozpisał przetarg –  i ten przetarg BBE wygrała. Podpisano list intencyjny, który miał zostać sfinalizowany w maju. Jednakże, 17 maja został ogłoszony nowy przetarg, z nowymi warunkami, niższą ceną, dający jak informuje Staniszewski, oferentom 2 dni na zgromadzenie odpowiednich dokumentów (w tym aktualnego wypisu z KRS i uchwały wspólników). Nowy przetarg wygrała firma Kosmos. (Gazeta Giełdy Parkiet)  
 
Przypominamy, że   Dom Książki S.A. z siedzibą w Warszawie – spółka zależna od WSiP S.A. – w listopadzie 2004 roku, ogłosił przetarg pisemny, nieograniczony, na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jasnej 26 w Warszawie wraz z prawem własności budynków. Cena wywoławcza wynosiła 12 900 000 zł (dwanaście milionów dziewięćset tysięcy złotych).

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.