Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – podsumowanie roku 2004

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – podsumowanie roku 2004
Obroty WSiP ze sprzedaży książek w 2003 roku nie wynosiły 202 mln zł jak podawał Wirtualny Wydawca ani 198 mln jak podawała Rzeczpospolita – tylko 157 mln jak wynika z najnowszego sprawozdania finansowego Spółki.
 
Spółka w 2004 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 204 607,8 tys. zł., co stanowi 95,8% poziomu sprzedaży w roku 2003.
 
Przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów
 
 
2004 w tys. zł
2003 w tys. zł
dynamika w %
Przychody netto ze sprzedaży produktów
160 543
157 180
 
102%
 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
44 065
 
56 496
78 %
 
 
W 2004 sprzedaż produktów wzrosła o 2,1% (stanowiąc w 2004 r. 78,5% ogółu przychodów ze sprzedaży), dość znacznemu obniżeniu uległa wartość sprzedaży towarów i materiałów (obniżenie w stosunku do roku poprzedniego o 22%) stanowiąc na koniec 2004 r. 21,5% sprzedaży.
 
Sprzedaż materiałów:
 
W pozycji przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ujmowane są:
– sprzedaż towarów obejmujących publikacje własne i obce, realizowaną przez agencyjne kanały dystrybucji (księgarnie agencyjne i hurtownie agencyjne) oraz własne księgarnie,
– sprzedaż materiałów (papier)
 
Obniżenie sprzedaży materiałów w 2004 r w stosunku do roku 2003 wynika głównie z:
  • zlikwidowania działalności hurtowni agencyjnych (w 2003 r.sprzedaż poprzez hurtownie agencyjne wynosiła 9,5 mln zł w cenach realizacji, a w 2004 r. 0,8 mln zł.)
  • spadku sprzedaży publikacji obcych (w 2003 8,3 mln zł; a w 2004 niecałe 7 mln zł.
Sprzedaż produktów:
 
Poniższa tabela przedstawia wartość sprzedaży produktów według głównych grup publikacji. Wartość sprzedaży pokazana jest w cenach katalogowych. Prezentacja wielkości sprzedaży w cenach katalogowych jest zgodna ze stndardami stosowanymi na rynku wydawnictw książkowych. Ceny katalogowe są wyższe od cen realizacji o średni rabat handlowy udzielany dystrybutorom podręczników.
Średni rabat handlowy w 2004 r. wynosił około 25% (jego wysokość jest uzależniona od kanału zbytu i warunków umowy handlowej z poszczególnymi pośrednikami).
Przypis od Redakcji Wirtualnego Wydawcy: rzeczywisty średni ważony rabat w 2004 roku wynosił 31,2% i był niższy o 5,2% w porównaniu z rokiem 2003 gdzie średni ważony rabat wynosił 36,4%. Wynika to z tabeli którą przedstawiamy poniżej.
 
Sprzedaż WSiP w cenach katalogowych według grup produktów
 
 
2004 w tys. zł
2004 w %
2003 w tys. zł
2003 w %
dynamika w %
książki: wych. przedszkolne, nauczanie początkowe, szkoła podst. kl. 4-6
137 850
59,1%
 
145 409
58,9%
94,8%
książki: gimnazjum, ponadgimnazjalne, ogólnokształcące, ponadpodstawowe, j. obce i zawodowe
81 599
35,0%
87 385
35,4%
93,4%
książki: inne, specjalne
6 484
2,8%
7 195
2,9%
90,1%
multimedia
428
0,2%
958
0,4%
44,7%
czasopisma
7 078
3,0%
6 098
2,5%
116,1%
RAZEM
233 439
100%
247 045
100%
94,5%
 

 

Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.