Wydawnictwo C.H.Beck – podsumowanie roku 2004

Wydawnictwo C.H.Beck – podsumowanie roku 2004
Najlepiej sprzedającymi się tytułami wydawnictwa C.H. Beck w roku 2004 były:
  • „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” Jerzego Pieroga
  • „Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz” Barbary Adamiak i Janusza
    Borkowskiego
  • „Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom V” Janusza Szwaji, André Helina, Jacka
    Wojciecha Giezka, Piotra Kardasa, Moniki Tarskiej
  • „Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz” Stanisława Gurgula
  • „VI Dyrektywa VAT. Komentarz” pod redakcją Krzysztofa Sachsa
Przychody ze sprzedaży książek w roku 2004 były wyższe o 6,7% w porównaniu z rokiem 2003 i wyniosły 25,5 mln zł. Wzrosły także przychody ogółem, z 28,7 mln zł w 2003 roku do 31,3
mln zł w roku 2004.
C.H.Beck wydał 245 tytułów w tym 111 nowości, w średnim nakładzie 2100 egzemplarzy.
Plany na rok 2005
C.H. Beck to wydawca publikacji o tematyce prawnej, podatkowej i ekonomicznej,
działający na polskim rynku od 1993 roku.
W ofercie Wydawnictwa znaczącą pozycję zajmuje System Informacji Prawnej LEGALIS
składający się z modułu podstawowego „Baza aktów prawnych i orzecznictwo” oraz
9 modułów tematycznych, dostępny w dwóch wersjach – Internet i CD. Kolejne miesiące
2005 roku przyniosą zmiany w systemie, które zapewnią klientom najdogodniejszy
dostęp do informacji prawnej.
Wydawnictwo C.H. Beck kojarzone jest przede wszystkim z publikacjami prawniczymi.
W planach na 2005 rok pojawiają się zarówno nowości, jak i kolejne wydania w znanych
i cenionych seriach, takich jak Duże Komentarze Becka, Komentarze Becka, System
Prawa Prywatnego czy KodeksSystem.
C.H. Beck to także wydawca prasowy. W 2004 roku do już wydawanego „Monitora Prawniczego”,
„Monitora Podatkowego”, „Nieruchomości C.H. Beck”, „Edukacji Prawniczej” dołączyły
dwa miesięczniki „Monitor Prawa Pracy” i „Monitor Rachunkowości i Finansów”. Współpraca
z wybitnymi specjalistami oraz wysoko ceniona wartość merytoryczna sprawiają,
że grono prenumeratorów stale się powiększa.
Na ten rok przewidziane jest wydanie kolejnych wymiennokartkowych poradników
adresowanych do przedsiębiorców, ułatwiających prowadzenie zarówno całej firmy,
jak i poszczególnych jej działów. Obecnie w ofercie znajduje się 11 poradników
z serii Beck Info Biznes i 4 z serii Centrum Informacji.
Kategorie: Rynek Polski
Tagi: C.H.Beck

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.