Przekazanie książek dla więziennych bibliotek

Przekazanie książek dla więziennych bibliotek
WirtualnyWydawca: Ile książek przekazali polscy wydawcy i Bractwo Kawalerów Gutenberga więziennym
bibliotekom?

 
Marcin Machała, Bractwo Kawalerów Gutenberga: W dniu 24 stycznia 2005r. podczas spotkania zorganizowanego przez Helsińską
Fundację Praw Człowieka w Zakładzie Karnym przy ul. Rakowieckiej Polskie Bractwo
Kawalerów Gutenberga przekazało wraz z wydawcami, w sumie około 3 tyś. książek
na rzecz więziennych bibliotek na terenie całego kraju. Bractwo przekazało książki
zgodnie z obietnicą złożoną podczas Pierwszego Warszawskiego Spotkania Wigilijnego
o podarowaniu dla warszawskich Zakładów Penitencjarnych 1 000 książek.
 
WW: Do których zakładów trafiły książki?

MM: Jeżeli chodzi o książki przekazane przez nasze Stowarzyszenie zostaną one przekazane
do zakładów na terenie miasta Warszawy, natomiast książki przekazane przez wydawców
trafią również do zakładów na terenie całego kraju. Dokładnym rozdziałem książek
zajmie się Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która przeprowadziła sondaże wśród
bibliotek więziennych co do ich potrzeb.
 
WW: Którzy wydawcy włączyli się do akcji?

MM: Podczas spotkania 24 stycznia udział w przedsięwzięciu potwierdziły następujące
wydawnictwa:

Wydawnictwa G+J RBA wspólnie z Wydawnictwem G+J Gruner+Jahr Polska, Media Rodzina
z Poznania, Bertelsmann Media, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Wydawnictwo
Wilga, Porozumienie Wydawców, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Wydawnictwa Langenscheidt Polska oraz Agencja Literacka Graal.
 
WW: Ile woluminów liczą więzienne biblioteki?

 
MM: W bibliotekach zakładów penitencjarnych na chwilę obecną znajduje się około
1,6 mln egzemplarzy książek. Jednakże są to w znaczącej ilości pozycje dawne i
zdezaktualizowane.
 
WW: Jak Pan ocenia czytelnictwo wśród więźniów?
 
MM: Zgodnie z przedstawionymi podczas spotkania danymi w polskich więzieniach czyta
pond połowa skazanych. Według mnie jest to bardzo dobry wynik wróżący dobrze na
przyszłość, ponieważ książka niejednokrotnie staje się alternatywnym sposobem
spędzania czasu przez więźniów. Alternatywą dla oglądania telewizji często przepełnionej
przemocą oraz filmami o łamaniu prawa, a to przecież jest ta rzeczywistość, którą
ci ludzie znają z „doświadczenia” i od której chcieliby się uwolnić-uciec. Książka
jest taką „drogą ucieczki” dla więźniów, stając się zrazem źródłem pozytywnych
postaw oraz źródłem uczuć, których nigdy nie doznali lub zostali pozbawieni. Poza
tym książka jest sposobem na nudę i możliwością aktualizacji wiadomości o świecie
zewnętrznym, od którego więźniowie są odcięci murami i drutami kolczastymi.
Uważam, że warto przekazywać książki dla ludzi wyłączonych ze społeczeństwa,
ponieważ ich czytanie staje się sposobem wzmocnienia więzi z ludźmi na zewnątrz
oraz drogą powrotu do normalności po odbyciu kary. Książka kształci i rozwija
wszechstronnie dzieci i pozwala im stać się kimś znaczącym w przyszłości. Więzień
odbywający karę jest w zakładzie penitencjarnym jak dziecko w okresie dojrzewania,
po którym staje za bramą tego okresu i musi umieć znaleźć się w świecie i „stać
się w nim kimś” a książka jest na to sposobem.
 
WW: Dziękujemy za rozmowę.

 

Kategorie: Inne, Rynek Polski

O autorze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.