Ciąg dalszy zmagań HDS WP o akcje Ruch-u

Ciąg dalszy zmagań HDS WP o akcje Ruch-u
Sąd pierwszej instancji ogłosił wyrok w sprawie z powództwa spółki HDS Wydawcy
Prasy Sp. z o.o. (w której NFI Empik Media& Fashion S.A. posiada pośrednio
48.33% udziałów – patrz raport 50/04 i 67/04) przeciwko Skarbowi Państwa o nabycie
akcji Ruch S.A. Powódka domagała się uznania, że umowa podpisana pomiędzy HDS
Wydawcy Prasy Sp. z o.o. i Skarbem Państwa w dniu 31 grudnia 1996 roku zobowiązuje
Skarb Państwa do wydania kupującemu 40% akcji Ruch S.A. lub stwierdzenia, iż umowa
ta była umową przedwstępną. 
 
Sąd odmówił uznania umowy z 31 grudnia 1996 roku zarówno za umowę zobowiązującą
do wydania akcji Ruch S.A, jak i za umowę przedwstępną. Wyrok nie jest prawomocny.
Powódka zapowiedziała złożenie apelacji. W przypadku złożenia apelacji sprawa
będzie się toczyć dalej przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie.
 
Według powódki, wyrok nie zmienia stanowiska HDS Wydawcy Prasy Sp. z o.o. w sprawie
prywatyzacji Ruch S.A. Spółka HDS Wydawcy Prasy Sp. z o.o.  w dalszym ciągu będzie
przeciwdziałać, wszelkimi dostępnymi środkami, każdej próbie sprzedaży akcji Ruch
S.A. przez Skarb Państwa lub podwyższeniu kapitału zakładowego Ruch S.A. Do czasu
ostatecznego i prawomocnego rozstrzygnięcia sporu powódka, jak wynika z jej oświadczeń,
nie zamierza rezygnować z roszczeń wobec Skarbu Państwa i będzie ich aktywnie
dochodzić.

HDS Wydawcy Prasy Sp. z o.o. deklaruje, że będzie jednocześnie kontynuowała próby
zawarcia ugody ze Skarbem Państwa.

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.