Ponad 300 milionów złotych na promocję czytenictwa i rozwój rynku książki

Ponad 300 milionów złotych na promocję czytenictwa i rozwój rynku książki
W zeszłym tygodniu rząd przyjął dokument „Narodowa Strategia Rozwoju Kultury
na lata 2004-2013”. Głównym celem programu rozwoju kultury ma być poprawa jakości
zarządzania instytucjami kultury, rozwój infrastruktury kulturalnej i ochrona
zabytków.Według planów rządu, w latach 2004 – 2006 na realizację ww dokumentu,
zostanie przeznaczone prawie 1.9 mld złotych.
 
Celem strategicznym „Promocji Czytelnictwa i Rozwoju Sektora książki” na lata
2004 – 2013 jest:

– zwiększenie usług oferowanych przez biblioteki i poprawę ich warunków funkcjonowania

– wzrost jakości zbiorów bibliotecznych

– zwiększenie roli czytelnictwa w wychowaniu i edukacji

– poprawę konkurencyjności sektora książki, w tym wsparcie wydawnictw i sieci
dystrybucji książki

– zwiększenie efektywności promocji polskiej książki w kraju i za granicą

– poprawę społeczno – ekonomicznej sytuacji autorów książek oraz tłumaczy

Na realizację tych celów Rząd przeznaczył 332.9 mln złotych.
Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.