WSiP – najnowsze wyniki

WSiP – najnowsze wyniki

Każdy z 7 milionów uczniów nosi w swoim tornistrze co najmniej 3 podręczniki
WSiP-u – poinformował podczas spotkania w Krakowie Jarosław Kusto, Członek Zarządu
WsiP S.A., Dyrektor Finansowy.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Wydawnictwo, WSiP ma około 30% udziału
w rynku książek edukacyjnych. Udział w segmencie nauczania zintegrowanego wynosi
ponad 50%. Jest to głównie zasługa cyklu do kształcenia zintegrowanego w klasach
1 – 3 „Wesoła szkoła”.

  • Każdy z 7 milionów uczniów nosi w swoim tornistrze co najmniej 3 podręczniki
    WSiP –u;
  • Ponad 200 000 pierwszoklasistów uczy się z „Wesołej Szkoły”;
  • W blisko 70 000 oddziałów szkół podstawowych i gimnazjów uczniowie korzystają
    z podręczników WSiP-u do matematyki, języka polskiego, plastyki i muzyki;
  • Co trzeci uczeń szkoły ponadgimnazjalnej przygotowuje się do nowej matury na
    podstawie podręczników WSiP-u.

WSiP był jedynym wydawnictwem, które znalazło się w gronie firm wyróżnionych
w 2003 r. Godłem Programu „Firma Przyjazna Klientowi”. W 2004 r. WSiP przystąpił
do udziału w 2 edycji tego konkursu.

W czasie badań przeprowadzonych w grudniu 2003 r. Wśród nauczycieli posiadających
co najmniej 3-letnie doświadczenie, pracujących w różnych typach szkół państwowych,
57% respondentów, odpowiadając na pytanie „Którego z wydawców ocenił(a)by Pan/i
jako ogólnie najlepszego”, wskazało WSiP.

6 listopada 2003 r. WSiP stał się głównym właścicielem hurtowni WKRA. Obecnie
wydawnictwo posiada 99,86% udziałów w tej firmie.

28 stycznia 2004 r. Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy zarejestrował podwyższenie
kapitału spółki Dom Książki Warszawa S.A. W wyniku tego WSiP stał się właścicielem
90% udziałów w spółce.

W 2004 r. WSiP planuje wydać 935 tytułów (296 pierwszych wydań, 86 wydań zmienionych,
542 wznowienia i 11 preprintów) – w tym 103 produkty multimedialne, a także 95
numerów czasopism (razem z Dziennikiem Urzędowym MENiS) i 1 płytę CD z archiwalnymi
numerami „Świata Nauki”.

Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.