Polska Książka – Informacja prasowa 12 lipca 2004

Polska Książka – Informacja prasowa 12 lipca 2004

 

 

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polska Książka

Repartycja za rok 2003

Zgromadzono łącznie 1,07 mln zł.

Badanie rynku

Członkowie wspierający

10, 9 proc. na koszty

W Krakowie 25 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Polska Książka,
podczas którego uchwalono zmiany w statucie Stowarzyszenia oraz przyjęto Regulamin
Walnego Zgromadzenia i zatwierdzono Regulamin Rady Nadzorczej.

Zostało także przyjęte sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2003
oraz udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej.

Omawiano również plan działalności na rok 2004. Najważniejszym zadaniem „Polskiej
Książki” jest obecnie podjęcie przez zarząd Stowarzyszenia działań w zakresie
repartycji zgromadzonych środków finansowych pochodzących z opłat od importerów
sprzętu kopiującego oraz od właścicieli punktów kserograficznych. Jako podstawowy
cel Stowarzyszenia przyjęto dokonanie repartycji kwot zainkasowanych w roku 2003
oraz przygotowanie repartycji opłat za rok 2004. W pierwszym etapie zostanie opracowany
klucz podziału opłat oraz zgromadzone zostaną dane niezbędne do wypłaty środków
podmiotom uprawnionym. Dane te będą szacowane w oparciu o ankiety sporządzane
przez samych uprawnionych. Po uzyskaniu niezbędnych wyników badań i danych od
podmiotów uprawnionych Stowarzyszenie niezwłocznie przystąpi do repartycji zainkasowanych
kwot na zasadach określonych w Regulaminie Repartycji.

W czwartym kwartale ubiegłego roku z tego tytułu na konto Stowarzyszenia wpłynęło
prawie 370 tys. zł, a opłaty za pierwszy kwartał tego roku dotychczas osiągnęły
kwotę bliską 270 tys. zł, przy czym opłaty te jeszcze nadchodzą. Dotychczas Stowarzyszenie
zgromadziło łącznie 1,07 mln zł zebranych od połowy ubiegłego roku, z uwzględnieniem
poniesionych dotychczas kosztów.

Podczas dyskusji zwrócono szczególną uwagę na potrzebę rozpoczęcia badań nad
strukturą polskiego rynku usług kserograficznych, a także nad wykorzystaniem wyników
podobnych badań podjętych w innych krajach europejskich. Biorąc jednak pod uwagę
specyfikę rynku polskiego uzasadnione jest przeprowadzenie badań statystycznych.

W okresie poprzedzającym Walne Zgromadzenie zarząd Stowarzyszenia przyjął uchwałę
o wysokości składki członkowskiej dla członków wspierających Stowarzyszenie w
wysokości 1.000 zł rocznie. Opłacenie składki nie wyklucza dalszego świadczenia
finansowego lub rzeczowego wspierającego działalność Stowarzyszenia.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenie zostały wydawnictwa Europa z Wrocławia
i Wilga z Warszawy.

Przyjęto również sprawozdanie finansowe za rok 2003, w którym suma bilansowa
za rok ubiegły wynosi 503.313,13 zł

Łączne koszty Stowarzyszenia w roku 2003 wynosiły 60.680,67 zł, co stanowiło
10,9 % uzyskanych wpływów z działalności zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Informacje:

Krystyna Nalepa 

Dyrektor Biura Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” 

Al. 3 Maja 7, 30-063 Kraków 

Tel.: (012) 292 80 57 

Fax: (012) 292 80 58 

e-mail: biuro@polskaksiazka.pl 

Piotr Dobrołęcki 

Rzecznik prasowy Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka” 

Tel. 0602 715 579 

e-mail: rzecznik@polskaksiazka.plwww.polskaksiazka.pl 

 

 

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.