Program „Certyfikat dla małych księgarni” rozstrzygnięty

„Ten program ma wspierać małe księgarnie – to, co jest cenne i co wymaga wsparcia państwa – tak, żeby tego typu instytucje nie musiały konkurować z silniejszymi na rynku graczami, którzy nie są w stanie przedstawić cennej kulturowo oferty” – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, ogłaszając wyniki II edycji programu „Certyfikat dla małych księgarni”. 102 małe księgarnie otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 4 mln zł. Zainaugurowany w ubiegłym roku program ma przede wszystkim zahamować obserwowany od wielu lat spadek liczby małych księgarni, a dzięki udzielonemu wsparciu zapewnić im możliwość lepszej promocji.

Łącznie w obu edycjach programu dofinansowanie na kwotę 7 mln zł otrzymało 208 małych księgarni. Środki z programu można przeznaczyć m.in. na koszty stałe utrzymania lokalu, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na promocję.

W tegorocznej edycji poszerzony został katalog kosztów kwalifikowanych. Pieniądze można przeznaczyć np. na ubezpieczenie księgarni, naprawę sprzętu, zakup regałów, konsulting – księgowego, prawnika czy doradcę podatkowego.

W tegorocznej edycji programu wprowadzono znaczące zmiany, które obejmowały uproszczenie zasad wypełniania wniosku, poszerzenie kategorii kosztów kwalifikowanych oraz zwiększenie wsparcia finansowego dla jednej księgarni do 40 tys. zł w podziale na dwa lata (w 2022 r. – 60%, a w 2023 r. – 40% wnioskowanej kwoty), przy czym nie jest wymagany wkład własny.

Łącznie w tegorocznej edycji programu dofinansowanie otrzymały 102 księgarnie, zarówno z dużych miast, takich jak: Warszawa, Kraków czy Poznań, ale też z mniejszych ośrodków m.in. Legionowo, Limanowa, Busko-Zdrój czy Proszowice. Większość z nich otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania, czyli 40 tys. zł. Łączna kwota dotacji wyniosła 4 mln zł.

Program „Certyfikat dla małych księgarni” jest realizowany od 2021 r. przez Instytut Książki jako bezpośrednia odpowiedź Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kryzys całego sektora, który dodatkowo ucierpiał w czasie pandemii, jak i uzupełnienie innych działań proczytelniczych. O wsparcie finansowe w ramach programu mogą ubiegać się podmioty prowadzące małe księgarnie, w których co najmniej 50% przychodów pochodzi ze sprzedaży książek.

Celem programu „Certyfikat dla małych księgarni” jest wsparcie małych niezależnych księgarni, które są nie tylko kluczowym elementem rynku książki, lecz także odgrywają rolę kulturotwórczą. Program opiera się na założeniu, że małe, lokalne księgarnie to nie tylko miejsca handlu książkami, lecz przestrzenie kreatywne, niewielkie centra dostępu do kultury, które realnie kształtują literackie gusta lokalnych społeczności. Ma przede wszystkim zahamować obserwowany od wielu lat spadek liczby małych księgarni, a dzięki udzielonemu wsparciu zapewnić im możliwość lepszej promocji. Środki otrzymane przez księgarnie w ramach programu są przeznaczane na pokrycie kosztów czynszu i innych opłat stałych dotyczących utrzymania lokalu czy wsparcie bieżącej działalności (zakup niezbędnych licencji czy wyposażenia księgarni).

Wyniki ostatnich naborów można znaleźć pod adresem https://bit.ly/CertyfikatKsiegarnie2022 

 

źródło Instytut Książki

 

Kategorie: Instytucje