UOKiK przeciwko wprowadzaniu cen detalicznych na książki

UOKiK przeciwko wprowadzaniu cen detalicznych na książki

Przegląd

Od wielu lat środowisko wydawców, księgarzy i dystrybutorów walczy o to, aby
unormować zasady handlu książką, wzorując się na sprawdzonych systemach obowiązujących
na świecie a zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej. Podmioty należące do Polskiej
Izby Książki wystosowały nawet dokument zwany „Kodeksem dobrych obyczajów”. Jednym
z najistotniejszych punktów tego kodeksu jest zasada przestrzegania cen detalicznych
przez wszystkie podmioty uczestniczące w łańcuchu dystrybucyjnym. Ma to chronić
detalistów a zwłaszcza małe księgarnie przed niszczącą walką cenową stosowaną
przez duże sieci handlowe często wspierane działaniem samych wydawców. Przez wiele
lat środowisko wydawnicze ubolewało nad faktem, że bardzo wiele podmiotów należących
do Polskiej Izby Książki nie przestrzegało zasad tego kodeksu.

Doczekaliśmy się wreszcie wydawcy, który wykorzystując wysoką pozycję książek
o „małym czarowniku” z lekka wymusił 🙂 na dystrybutorach pisemną deklarację,
że „cena detaliczna książki nie może różnić się od ceny zamieszczonej na okładce
o więcej niż 10%”. Myślę, że taką klauzulę można też znaleźć w umowach i innych
wydawców dbających o to aby ich książki miały jednakową cenę we wszystkich kanałach
dystrybucji.

I co się okazuje? W czasie kiedy w większości krajów Unii Europejskiej, stała
cena detaliczna na książki jest chroniona przepisami prawnymi, a w pozostałych
krajach cena ta jest przedmiotem porozumień branżowych (pisaliśmy ostatnio o takiej
umowie pomiędzy wydawcami i detalistami w Holandii), w czasie kiedy całe środowisko
branżowe w zjednoczonej Europie rozważa możliwość wprowadzenia jednolitych przepisów
regulujących to zagadnienie, według UOKiK , w listopadzie 2003 roku, firma Harbor
Point (Wydawnictwo Media Rodzina) wydawca książki „Harry Potter i Zakon Feniksa”
zawarła zakazane polskim prawem porozumienie.

Jeżeli UOKiK sprawę wygra, Media Rodzina stanie się przestępcą, „kodeks dobrych
obyczajów” porozumieniem o podłożu mafijnym, a tym samym księgarze niech zapomną
o cenie detalicznej „różniącej się o nie więcej niż 10%”.

Jacek Włodarczyk

PS. Poniżej zamieszczamy pełną wersję oświadczenia UOKiK

Porozumienie zawarte przez polskiego wydawcę książki „Harry Potter i Zakon Feniksa”
z dystrybutorami tytułu, zgodnie z którym nie będzie on sprzedawany po cenie różniącej
się o więcej niż 10 proc. od wydrukowanej na okładce, może stanowić zakazaną praktykę
ograniczającą konkurencję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie
antymonopolowe w tej sprawie

Według informacji UOKiK, w listopadzie 2003 r. firma Harbor Point – wydawca książki
„Harry Potter i Zakon Feniksa” w Polsce zawarła porozumienie z ośmioma dystrybutorami:
EMPiK, Bertelsmann Media WIKR, Grupa Matras, Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw
– Azymut, Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, DiSO, oraz Wkra. Każdy z jego uczestników
pisemnie zadeklarował, że „cena detaliczna książki nie może różnić się od ceny
zamieszczonej na okładce książki o więcej niż 10 proc.” – w przypadku oprawy miękkiej
wynosiła ona 49 zł, twardej zaś 59 zł. Dystrybutorzy zobowiązali się również do
poinformowania księgarni o ustaleniach i egzekwowania ich przestrzegania. Zgodnie
z prawem antymonopolowym, zakazane są porozumienia, które ograniczają lub naruszają
zasady konkurencji. W szczególności – jeśli polegają one na ustalaniu, bezpośrednio
lub pośrednio, cen oraz innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów. W opinii
UOKiK taka sytuacja może mieć miejsce w opisywanej sprawie. Uzgodnienie przez
wydawcę i dystrybutorów minimalnej ceny sprzedaży „Harry’ego Pottera” ogranicza
bowiem prawo dystrybutora detalicznego do ustalania, ile w jego księgarni kosztować
będzie książka.

Dodatkowe informacje:

Elżbieta Anders,

Rzecznik prasowy UOKiK

Tel. (22) 827 28 92, 55 60 106

E-mail: eanders@uokik.gov.pl

 

Kategorie: Prawo gospodarcze

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.