Oświadczenie Wydawnictwa Nasza Księgarnia dotyczące procedowanej ustawy o jednolitej cenie książki

Przegląd

 

Wydawnictwo Nasza Księgarnia                                                                                                Warszawa, dn. 22 marca 2017 roku
Ul. Sarabandy 24 c
02-868 Warszawa

Pan Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,
w ostatnich dniach pojawiło się w przestrzeni publicznej szereg oświadczeń odnoszących się do propozycji „Ustawy o jednolitej cenie książki”, złożonej przez Polską Izbę Książki.

Oświadczenia publikowane są zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników dyskutowanej Ustawy.

Z niepokojem obserwujemy, że w tekstach zwolenników Ustawy pojawiają się sformułowania, jakoby proponowana regulacja prawna była popierana przez całą branżę, w tym przez wszystkich wydawców.

Nie chcąc wchodzić, w tym naszym krótkim oświadczeniu, w szczegóły proponowanej Ustawy, pragniemy zaznaczyć, że nie zgadzamy się z przewodnim jej zapisem. Uważamy, że ustanowienie jednolitej ceny książki na okres 12 miesięcy może bardziej zaszkodzić w promowaniu czytelnictwa, w pozyskiwaniu nowych czytelników, a tym samym w rozwoju rynku, niż realnie pomóc w rozwiązywaniu niewątpliwie trudnych i nabrzmiałych przez wiele lat problemów.

Wydawnictwo „Nasza Księgarnia” było i jest świadomym uczestnikiem tego rynku. Z powodzeniem sprzedaje od lat, za pośrednictwem wielu podmiotów, miliony egzemplarzy książek świetnych i cenionych wśród czytelników autorów. Podkreślmy to: polskich i obcych autorów. W tym samym czasie nie unika dyskusji o problemach naszej branży w różnych jej wymiarach i aspektach, z różnymi ludźmi.

Nie możemy się jednak w Wydawnictwie zgodzić z tezą, że jedynym czy nawet tylko głównym czynnikiem powodującym te problemy jest konkurencja cenowa w detalicznym obrocie książką.

Tak nie jest. I warto się zastanawiać nad tym, co faktycznie jest kluczowe i co rzeczywiście zmieniać, obserwując zmieniający się wokół nas świat. Nie wystarczy kurczowo trzymać się haseł i sformułowań, które choć sprawnie ukute i lotne w swojej treści, nie pomogą ani tym najbardziej potrzebującym, ani tym, którzy mimo obiektywnych problemów radzą sobie na tym niełatwym rynku zupełnie dobrze.

Z poważaniem

Zarząd Wydawnictwa Nasza Księgarnia

Agnieszka Tokarczyk – Prezes Zarządu

Małgorzata Wielądek – Dyrektor Produkcji

Dariusz Sędek – Dyrektor Wydawniczy i Marketingu

Marek Dobrowolski – Dyrektor Handlowy

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.