Wyniki konkursu o Nagrodę Klio 2003

Wyniki konkursu o Nagrodę Klio 2003
Niezależne Jury pracujące pod przewodnictwem prof. Tomasza Szaroty, z udziałem profesorów: Barbary Grochulskiej, Jana Kieniewicza, Henryka Samsonowicza, Janusza Tazbira oraz redaktorów Mariana Turskiego i Tadeusza J. Żółcińskiego dokonało wyboru autorów, tytułów lub przedsięwzięć wydawniczych i wyróżniło Nagrodą KLIO w 2003 roku:
 
W kategorii autorskiej przyznano: 
Nagrodę I stopnia w wysokości 5000 zł dla: Antoni Mączak – za książkę Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego); 
Nagrodę II stopnia w wysokości 2500 zł dla: Jerzy Borowczyk – za książkę Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza); 
 
Trzy równorzędne wyróżnienia dla: 
Tomasz Kizwalter – za książkę Historia powszechna. Wiek XIX (Wydawnictwo TRIO). 
Janina Stobniak-Smogorzewska – za książkę Kresowe osadnictwo wojskowe1920-1945 (Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm) 
Stanisław Wiech – za książkę SpołeczeństwoKrólestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej (Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej)
 
W kategorii monografii naukowych przyznano: 
Nagrodę I stopnia w wysokości 4000 zł dla: Wojciech Brojer – za książkę Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego). 
 Dwie równorzędne nagrody II stopnia w wysokości po 2000 zł dla: 
ˇ Marek Kornat – za książkę Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). 
ˇ Edmund Nowak – za książkę Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950) (Instytut Śląski w Opolu) 
Wyróżnienia dla: 
ˇ Marian Patelski – za książkę Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski (Oficyna Wydawnicza Rytm)
 
W kategorii edytorskiej przyznano: 
Dwa równorzędne wyróżnienia dla: 
ˇ Dom Wydawniczy Bellona i Andrzej Michałek za edycję cyklu Wyprawy Krzyżowe, na który składają się książki: Armie ludów tureckich, Normanowie i Mehmed Zdobywca. 
ˇ Wydawnictwo Apostolicum i Bogusław Świtała za edycję książki Zamek krzyżacki w Malborku.
 
W kategorii varsaviana przyznano: 
Dwa równorzędne wyróżnienia dla: 
ˇ Jerzy S. Majewski – za książkę Warszawa nieodbudowana (Wydawnictwo Veda) 
ˇ Stanisław Kopf – za książkę Powstańcy w obozach jenieckich (Fundacja Wystawa „Warszawa Walczy 1939-1945”)

 

 

Kategorie: Inne, Targi krajowe

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.