Polskie drogi do Europy – Polska na Targach we Frankfurcie. Komunikat PIK

Polskie drogi do Europy – Polska na Targach we Frankfurcie. Komunikat PIK

Komunikat Biura PIK nr 31/2003 z dnia 14 sierpnia 2003

Szanowni Państwo!

Rada Polskiej Izby Książki sygnalizowała już na spotkaniu z ministrem W. Dąbrowskim, że chciałaby podjąć się współorganizowania prezentacji polskiej książki za granicą. Taką pracę Rada uważa za swe zadanie i społeczną misję. Ten rok jednak jest szczególny – nastąpiła bowiem zmiana kadencji Rady i nowi jej członkowie pracują od niedawna. Nastąpiły również zmiany w sposobie zarządzania polską kulturą w Ministerstwie Kultury – obecnie funkcje Departamentu Książki przejmuje Krakowski Oddział Instytutu Adama Mickiewicza pod kierunkiem Andrzeja Nowakowskiego. Te wszystkie zmiany nie sprzyjały normalnemu planowaniu pracy (np. rozpisaniu i rozstrzygnięciu konkursu na organizację targów; na nasz apel do wydawców o zgłaszanie pomysłów niestety nikt nie odpowiedział) – na wszystko było i jest za mało czasu. W tej sytuacji Rada miała tylko opiniować program i budżet tegorocznego stoiska. Ponieważ jednak zgłoszony przez wiceprezesa Izby, Piotra Marciszuka, pomysł zorganizowania narodowej wystawy został uznany przez Andrzeja Nowakowskiego za bardzo ciekawy, a Rada Izby na swym ostatnim przedwakacyjnym spotkaniu również ten pomysł zaaprobowała – w związku z powyższym P. Marciszuk został komisarzem polskiego stoiska narodowego.

Polska wystawa nosi w tym roku nazwę: POLSKIE DROGI DO EUROPY i składa się z czterech części: 1) Książki o tematyce europejskiej – eseistyka, prace historyczne, politologiczne, nawet informatory o Unii Europejskiej; 2) Książki wydawców edukacyjnych o tematyce europejskiej – przede wszystkim chodzi o tzw. ścieżki edukacyjne, czyli książki o tematyce ogólnokulturowej, wykraczającej poza przedmioty ogólnokształcące – np. edukacja europejska, wiedza o kulturze, edukacja filozoficzna, medialna, czytelnicza, regionalna; 3) Wystawa polskich książek tłumaczonych na języki obce i wydane za granicą – należy przedstawić polski oryginał oraz wydania zagraniczne tej pozycji; 4) Propozycje polskich wydawców książek do tłumaczenia na języki obce.

Ekspozycja nr 4 wymaga dokładniejszego omówienia. Na razie przyjmijmy, iż nie ma ograniczenia czasowego, jeśli chodzi o daty wydania proponowanych przez wydawców książek, jednak szczególnie ważna jest retrospektywa ostatnich kilku lat. Wszystkie książki wystawiane we Frankfurcie mają pochodzić ze zgłoszeń wydawców – ponieważ czasu zostało naprawdę niewiele, prosimy o zgłaszanie książek do trzech pierwszych kategorii w nieprzekraczalnym terminie do 5 września 2003 roku, do ostatniej, czwartej kategorii, do 15 września br. Aby dana książka została zakwalifikowana do narodowej wystawy (jest ona bezpłatna dla Państwa, w przeciwieństwie do wykupywanych przez Państwa miejsc na półkach czy regałach, prezentujących konkretne wydawnictwa), potrzebne jest zgłoszenie wydawcy. Zgłoszona książka musi być także uzupełniona o: – podstawowe dane wydawcy (adres, telefon, fax, mail); – próbkę tłumaczenia książki – 10 stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami) na język angielki lub niemiecki; – streszczenie książki ok. 5 stron maszynopisu (również w języku angielskim lub niemieckim); – informacja kto jest właścicielem praw autorskich; – dane na temat sprzedaży w Polsce; – biogram autora.

Wszystkie powyższe dane wydawca sporządza na własny koszt. Powinny one mieścić się w broszurze o formacie B-5 (wzór prześlemy Państwu w następnym komunikacie). Proponujemy, by dane o wydawcy i książce wydrukować w nakładzie ok. 50 egz., by rozdawać je zainteresowanym na targach.

Mamy nadzieję, że wydawcy zgłoszą wszystkie warte tego pozycje, aby jednak nie dopuścić do sytuacji, że zabraknie jakiejś ważnej książki, powołujemy Komitet Wykonawczy (oczywiście pracujący społecznie; notabene praca komisarza wystawy, Piotra Marciszuka, będzie również społeczna, IAM zobowiązuje się jedynie do pokrycia kosztów jego pobytu we Frankfurcie w czasie targów), który będzie ostatecznie zatwierdzał wszystkie książki na wystawę. W skład Komitetu wchodzą: Beata Stasińska (Wyd. WAB), odpowiedzialna za literaturę piękną; Danuta Skóra (Wyd. Znak), odpowiedzialna za książki z dziedziny religii i filozofii; Bogdan Szymanik (Wyd. Bosz), odpowiedzialny za albumy; Piotr Marciszuk (Wyd. Stentor), odpowiedzialny za wydawnictwa edukacyjne.

Każdy wydawca, zgłaszający swe książki na wystawę (do wszystkich czterech kategorii), proszony jest o podanie następujących danych, które zostaną umieszczone w katalogu polskich wydawców, obecnych na targach frankfurckich: – nazwa wydawnictwa, – podstawowe dane o wydawnictwie (adres, telefon, fax, e-mail, http), – osoby do kontaktów, – informacja o wydawnictwie – profil

Wszystkie dane – o sobie i o książkach – prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biura PIK jak najszybciej. Wszystkie książki zgłaszane na wystawę prosimy przesyłać również na adres biura PIK.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dorota Malinowska-Grupińska 
Prezes PIK

Danuta Skóra 
Wiceprezes PIK (odpowiedzialna na zaangażowanie PIK w prezentacje książki polskiej za granicą)

Piotr Marciszuk 
Wiceprezes PIK, komisarz wystawy Polskie Drogi Do Europy

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.