Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha – w 2003r.  wzrost sprzedaży o 25%

Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha – w 2003r.  wzrost sprzedaży o 25%

Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha to jedno z czołowych wydawnictw katolickich w naszym kraju. W 2002r. przychód ze sprzedaży książek wzrósł o 11,6% i wyniósł 12 836 566,73 zł. Wydano 82 tytuły,  w tym 66 nowości.
W 2003r. DIKŚW planuje wydać 94 tytuły i osiągnąć 25% wzrost przychodu ze sprzedaży (16 mln zł).

Przychody wydawnictwa ze sprzedaży książek w mln zł

W ofercie wydawnictwa znajdują się  przede wszystkim podręczniki do nauki religii, książki metodyczne dla katechetów i duszpasterzy, modlitewniki i teksty Pisma Świętego, także tytuły naukowe, słowniki, encyklopedie, literatura piękna zarówno autorów polskich jak i obcych.

Struktura oferty wydawnictwa:

Firma posiada własny zakład poligraficzny, własną sieć drukarń i przedstawicielstw handlowych.

Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha to jedna z najstarszych działających nieprzerwanie do dziś oficyn. Powstała w Poznaniu w styczniu 1895 roku dzięki staraniom abpa Floriana Stablewskiego. Pierwszą publikacja był “Przewodnik Katolicki”, który w szczytowym okresie ukazywał się w nakładzie 300 tys. egz. miesięcznie. Wydawnictwo książkowe powstało 17 grudnia 1897 roku, kiedy to spółkę akcyjną Kurier Poznański przekształcono w spółkę akcyjną Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha. Od 1902 roku firma działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od dnia powstania do dziś wydawnictwo działa przy Archidiecezji Poznańskiej. Do 1914 roku firma rozwinęła się szybko w czołową polską placówkę księgarską i wydawniczą, ale okres najintensywniejszego rozwoju przypada na lata międzywojenne. Oferta wydawnictwa obejmowała wtedy szeroki zakres tematyczny – nie tylko literaturę ściśle religijną (teologiczną, teksty biblijne, modlitewniki), ale też świecką literaturę piękną autorów polskich i obcych (szczególnie dla dzieci i młodzieży), liczne podręczniki (również akademickie), prace krytyczno-literackie, publicystykę, książki naukowe, ponadto 8 tytułów czasopism. Powstały wtedy także własne zakłady graficzne. W ostatnim dwudziestoleciu oficyna opublikowała prawie tysiąc tytułów w łącznym nakładzie ponad 10 mln egz. Obecnie wydawnictwo skupia się na publikowaniu podręczników do nauczania religii oraz pomocy metodycznych dla duszpasterzy i katechetów. W 2000 roku Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha wchodziła w skład konsorcjum Polska Szkoła, które uczestniczyło w negocjacjach dotyczących prywatyzacji WSiP.

Oprócz książek Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha wydaje cztery czasopisma: “Przewodnik Katolicki” – tygodnik dla rodzin, “Mały Przewodnik Katolicki” – miesięcznik dla dzieci, “Katechetę” – miesięcznik o katechezie, wychowaniu i nowej ewangelizacji, “Bibliotekę Kaznodziejską” – miesięcznik homiletyczny. Firma posiada własny zakład poligraficzny i sieć przedstawicielstw handlowych. Ponadto w jej skład wchodzą dwie księgarnie –   Poznaniu i Warszawie. Łącznie w firmie pracuje 117 osób (stan na dzień 31.12.2002).

Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha jest jednym z trzech największych wydawnictw katolickich w Polsce ale   jedyną nieprzerwanie działającą od ponad 100 lat.

Do najlepiej sprzedających się tytułów oficyny należą m.in. podręczniki do nauki religii i pomoce dla katechetów, modlitewniki i słowniki czy Biblia Poznańska. Dominującą pozycję w rankingu najlepiej sprzedających się tytułów   utrzymują tradycyjnie już poezje ks. Jana Twardowskiego, dwutomowe wydanie „Miłość miłości szuka” i proza, a zwłaszcza niezwykle popularna seria „Kilka myśli o….”.   W roku 2003 wydano „Myśli na każdy dzień” oraz „Kochać człowieka by zdążyć do Boga” które skutecznie konkurują z innymi tytułami   Ks. Jana Twardowskiego.

Z wydawnictwem współpracują m. innymi: ks. Jan Twardowski, ks. Mieczysław Maliński, ks. Jan Szpet, Ewa Ferenc, o. Jan Góra, Jan Grzegorczyk, Tadeusz Żukowski i wielu innych znakomitych autorów.

AK

 

 
     info z BA, badania czytelników,
handel elektroniczny, Rynki zagraniczne , Rynek polski

 

Kategorie: Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.