Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w 2002r. – 197,2 mln zł ze sprzedaży własnych tytułów

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne w 2002r. – 197,2 mln zł ze sprzedaży własnych tytułów
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne to największe wydawnictwo edukacyjne w kraju. Przychody WSiP ze sprzedaży własnych
tytułów wzrosły w 2002r. o 6% i wyniosły 197,2 mln zł. Przychody ogółem wzrosły
o 31% i wyniosły 257,8 mln zł. Osiągnięto zysk netto na poziomie 26,4 mln zł. 
 
WSiP w 2002r.

Przychody ze sprzedaży produktów własnych  – 197,2 mln zł

Przychody ze sprzedaży ogółem                     – 257,8 mln zł  

Ilość sprzedanych egzemplarzy                       – 19 128 958  

Liczba wydanych tytułów                  572 + 64 numery czasopism

Liczba nowości                     256 tytułów + 64 numery czasopism

                  + 1 płyta CD z archiwalnymi numerami „Świata Nauki”

Łączny nakład                                                   – 21,5 mln egz. 

Najlepiej sprzedające się tytuły:

Nauczanie początkowe: 

– Wesoła szkoła

Gimnazjum (OD 50 DO 90 TYS.):

– Świat w słowach i obrazach. 

– Świat muzyki. Panek W. 

– Matematyka 2001 

– Plastyka Stopczyk S.K.

Języki obce (OD 40 DO 160 TYS.): 

-Alles klar

– Nowyje wstrieczi 1. Kurs języka rosyjskiego dla początkujących.

– Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. 

– W szkołu! Podręczniki dla szkoły podstawowej

Szkoły ponadgimnazjalne (OD 80 DO 180 TYS.):

 -Przysposobienie obronne. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego,
technikum i szkoły zawodowej

-Chemia. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technikum

-Biologia. Kształcenie w zakresach podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technikum

-Barwy epok. Kultura i literatura. Część 1. Kształcenie w zakresach podstawowym
i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego
i technikum

– Ludzie – społeczeństwa – cywilizacje. Historia. Starożytność i średniowiecze.
Część 1. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technikum

– Pamiętajcie o ogrodach… Kultura. Literatura. Język. Część 1. Kształcenie
w zakresach podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego,
liceum profilowanego i technikum

– Technologia informacyjna. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

– Przedsiębiorczość bez tajemnic. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik
dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Szkoła podstawowa klasy 4-6 (OD 80 DO 120 TYS.): 

– Matematyka 2001. Jutro pójdę w świat. Arkusz egzaminacyjny. Próbny sprawdzian
w szóstej klasie szkoły podstawowej 

– Plastyka 

– Muzyka i my 

– Matematyka wokół nas.

Wychowanie przedszkolne (OD 50 DO 100 TYS.):

– ABC sześciolatka ABC pięciolatka

W 2003 r. WSiP planuje wydać 691 tytułów (235 pierwszych wydań i 456 wznowień),
a także 80 numerów czasopism (razem z Dziennikiem Urzędowym MENiS) i 1 płytę CD
z archiwalnymi numerami „Świata Nauki”.

Od Elementarza Falskiego do Wesołej Szkoły 

Historia WSiP sięga 1945r. kiedy to powołano Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Pierwszą publikacją był wydrukowany w lipcu tego samego roku „Elementarz dla szkół wiejskich”. W tym samym roku wydano „Elementarz dla szkół miejskich”. Publikacja została
oficjalnie uznana za jedyny elementarz dopuszczony do użytku szkolnego. W 1949
r. powstała nowa wersja „Elementarza”, tym razem kolorowa i w płóciennej oprawie.
Kolejne poprawione i uzupełnione wydanie „Elementarza” opublikowano w 1957 r.
Przede wszystkim było ono zdecydowanie mniej ideologiczne (bez Bolesława Bieruta,
Konstantego Rokossowskiego, pionierów i Nowej Huty), a świat przedstawiony w publikacji
ładniejszy i bardziej kolorowy. Ta wersja przetrwała siedemnaście lat – mimo że
autor domagał się zgody na wprowadzenie poprawek niezbędnych, jego zdaniem, wobec
szybkiego postępu w różnych dziedzinach życia – aż do 1974 r. kiedy to ukazał
się elementarz z pięknymi ilustracjami Janusza Grabiańskiego. W „Elementarzu”
z lat 70-tych zastosowano wiele nowych rozwiązań metodycznych, np. litery drukowane
wprowadzono już na pierwszych kartach książki, co autor tłumaczył znacznym rozpowszechnieniem
czasopism. Falski wprowadził też znaczące modyfikacje w tekstach, aby dostosować
je do panującej wokół rzeczywistości – dzieci dyskutują o ulubionych programach
telewizyjnych, czytają o locie na księżyc, a przed sklepami stoją kolejki… Ten
elementarz był wznawiany 18. razy.

W 2002r. dokonano kolejnego wznowienia wydania z 1974r. i s przedano prawie 33
tys. jego egzemplarzy. Na 14. Targi Książki Edukacyjnej przygotowano reprint „Elementarza”
z 1957 r.

„Elementarza” Falskiego nie ma już na liście podręczników dopuszczonych przez
MENiS. Obecnie do kształcenia zintegrowanego w klasach I – III szkoły podstawowej
WSiP proponuje cykl „Wesoła Szkoła”. Wydawnictwo szacuje swój udział w tym segmencie na 50% (650 tys. dzieci uczy
się z podręczników „Wesoła Szkoła” )

 W skład pakietów dla poszczególnych klas wchodzą: podręcznik, karty pracy ucznia,
zeszyty ćwiczeń, przewodnik metodyczny dla nauczyciela (zawierający szczegółowe
konspekty lekcji) oraz kasety audio z piosenkami, muzyką instrumentalną i zabawami
rytmicznymi. Cykl jest systematycznie wzbogacany publikacjami uzupełniającymi,
takimi jak np.: „Ocena opisowa i sprawdzian osiągnięć ucznia”, przewodnik metodyczny
„Matematyka w kształceniu zintegrowanym”, „Pomoce demonstracyjne dla nauczyciela”,
„Dziennik zajęć zintegrowanych”, dzienniczek ucznia, „Słowniczek ortograficzny”,
zbiory zadań z matematyki, a także „Bank sukcesów. Klasowa gra motywacyjna”. „Wesoła
Szkoła” składa się z kilku części, każda z nich przeznaczona jest na kolejne miesiące
nauki. 

W związku z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o objęciu
obowiązkiem szkolnym dzieci w wieku 6 lat został przygotowany nowy pakiet podręczników
pt. „Wesoła szkoła sześciolatka”. W jego skład wchodzi 5 książek wyposażonych w nalepki i luźne karty do cięcia
i klejenia – każda na dwa miesiące nauki – 5 przewodników metodycznych, 2 płyty
CD i 2 zeszyty z wprawkami do pisania. Wszystkie te publikacje zawierają materiał
propedeutyczny w stosunku do zawartości pakietu „Wesoła szkoła” dla kl. I. Nowy
pakiet uwzględnia naturalną u sześciolatków chęć zabawy i urozmaiconej aktywności,
ale też zaspokaja potrzebę intensywnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i
emocjonalnego. Gospodarzem „Wesołej szkoły sześciolatka” jest Plastelinek – postać
widoczna na kartach książek i dołączona do pakietu jako zabawka mająca pomóc dzieciom
zaaklimatyzować się w szkole.

Kategorie: Edukacja, Rynek Polski

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.