Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka"

Stowarzyszenie Autorów i Wydawców "Polska Książka"

O powstaniu nowego Stowarzyszenia, które miałoby sie zajmować m.in. zarządzaniem
praw autorskich mówiono od dłuższego czasu. W listopadzie 2002r. zostało ono ostatecznie
zarejestrowane pod nazwą Stowarzyszenie Autorów i Wydawców „Polska Książka”. Zgodnie
z wymogami prawnymi założycielami nie są firmy czy instytucje, ale osoby fizyczne.
Jak podkreśla Andrzej Nowakowski, prezes Stowarzyszenia, ważne jest z jakich środowisk
wywodzą się załóżyciele. A są to osoby związane z UW, UJ, PAN, ZPAP, wydawcy książek
i prasy. Nie jest oficjalnie reprezentowany jedynie Związek Artystów Fotografików.
Wśród założycieli reprezentujących wydawców książek są:  Maria Indyk, ks. Marek
Otolski, Zbigniew Czerwiński, Rafał Grupiński, Stanisław Gąsienica-Szymkow, Andrzej
Nowakowski, Andrzej Rosner i Henryk Woźniakowski. Wkrótce decyzję o przystapieniu
ma podjąć PIK.

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:. Andrzej Nowakowski -prezes, Grzegorz Gauden
i Marek Wąsowicz – wiceprezesi, Andrzej Rosner – sekretarz oraz Jerzy Biernat
i Albrecht Lempp.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą twórców słowa
i obrazu, a w szczególności autorów utworów literackich i naukowych (w tym naukowo
-technicznych), encyklopedycznych, publicystycznych, reportażowych oraz albumowych
a także wydawców tych utworów, oraz organizacje, których statutowym celem jest
ochrona praw autorskich.

Celem Stowarzyszenie jest repartycja pieniędzy pochodzących od producentów sprzętu
reprograficznego, od czystych nośników (np. papieru) oraz od punktów prowadzących
działalność reprograficzną. Zgodnie z nowymi przepisami prawo do tych pieniedzy
mają w równym stopniu wydawcy i twórcy. Nim jednak do tego dojdzie Stowarzyszenie
musi uzyskać licencję w Ministerstwie Kultury. Obecnie o licencję stara się także
działający już na rynku KOPIPOL. Dlaczego powstało nowe, konkurencyjne Stowarzyszenie?
Andrzej Nowakowski mówi, że według wielu wydawców KOPIPOL nie spełniał ich oczekiwań.
Decyzji o udzieleniu licencji Stowarzyszenie spodziewa się do końca stycznia.

Oprócz zarządzania prawami autorskimi Stowarzyszenie chce prowadzić działalność
edukacyjną polegającą głównie na uświadamianiu ludziom, że dobra intelektualne
podlegają ochronie prawnej – np.,że decydując się na reprograf w swojej bibliotece
czy instytucie są odpowiedzialne za to, co sie na nim dzieje, do jakich celów
jest używany. Stowarzyszenie chce, aby pierwsze szkolenia zorganizować dla wydawców.
Mogłyby dotyczyć podpisywania umów z autorami.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie jest finansowane m.in. ze składek członkowskich,
wpływów z działalności statutowej i z działalności gospodarczej. Stowarzyszenie
może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wydawania ksiązek, gazet, czasopism
i innych wydawnictw periodycznych czy nagrań dźwiękowych.

 

 

 

 

 

Kategorie: Prawo autorskie

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.