Wsparcie finansowe dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej

Wsparcie finansowe dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej

Przegląd

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zaprasza do składania wniosków w ramach Wsparcia dla działań z zakresu podnoszenia świadomości na temat wartości własności intelektualnej i szkód wynikających z podrabiania i piractwa.

Celem działania jest podniesienie poziomu wiedzy na temat wartości własności intelektualnej jako narzędzia chroniącego kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, poprzez przekazywanie konkretnej i obiektywnej wiedzy na temat własności intelektualnej oraz uświadamianie szkód, jakie powoduje łamanie praw własności intelektualnej. Dofinansowane projekty mają angażować priorytetowe grup docelowe (takie jak np. dzieci i młodzież) oraz przekazywać informacji na ten temat w sposób zgodny z oczekiwaniami odbiorców (niepouczająco, obiektywnie i neutralnie), co ma prowadzić do zmiany zachowań, zmniejszenia atrakcyjności podrabiania i piractwa i ograniczenia możliwości działania fałszerzy i piratów.

Wnioski należy składać do EUIPO za pomocą internetowego formularza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2017 r. do godz. 13.00

Zaproszenie do składania wniosków (pl)

Pakiet zgłoszeniowy (en)

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu wypełnienia wniosków (en) 

 

za MKiDN

Kategorie: Prawo autorskie

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.