Wydawnictwo Poznańskie podejmuje dalsze kroki prawne w związku ze sporem dotyczącym książki „Rekin i Baran”

Wydawnictwo Poznańskie podejmuje dalsze kroki prawne w związku ze sporem dotyczącym książki „Rekin i Baran”

Przegląd

Na profilu Wydawnictwa Poznańskiego, Zarząd Firmy opublikował nowe oświadczenie dotyczące dalszych działań Wydawnictwa mających na celu rozwiązanie sporu wokół książki „Rekin i Baran”.

„Szanowni Państwo,
w reakcji na komunikaty dotyczące sporu prawnego wokół książki „Rekin i Baran”, autorstwa Marty i Adama Biernatów, oraz w wyniku przeprowadzonych konsultacji z przedstawicielami prawnymi stron sporu Zarząd Wydawnictwa Poznańskiego informuje:

W trakcie wielomiesięcznych negocjacji trójstronnych, także z udziałem Autorów ww. publikacji, Wydawnictwo poczyniło wszelkie starania, aby wypracować warunki porozumienia, które w pierwszej kolejności zabezpieczą roszczenia Pani Aldy Sigmundsdóttir. Wydawnictwo wielokrotnie i w sposób jednoznaczny prosiło Autorów oraz ich reprezentanta prawnego, aby radykalnie zmienili ocenę własną zaistniałej sytuacji i rzetelnie ocenili oraz odnieśli się do zarzutu nieuprawnionego korzystania z treści zawartych w książkach Pani Aldy Sigmundsdóttir. Wobec nieprzejednanej postawy Państwa Biernatów oraz upublicznieniu przez Panią Aldę Sigmundsdóttir procesu negocjacyjnego Zarząd Wydawnictwa Poznańskiego podjął decyzję o uruchomieniu kolejnych kroków.

1. Wydawnictwo wejdzie na drogę postępowania sądowego przeciwko Autorce tekstu książki „Rekin i baran” – Pani Marcie Biernat w kwestii złożonych przez nią zapewnień, co do autorstwa i posiadanych przez nią praw autorskich do spornej publikacji oraz narażenia wydawnictwa na straty finansowe i wizerunkowe. Ocena i decyzja podmiotu kompetentnego, w tym przypadku jedynie sądu, co do istnienia, zakresu i siły ewentualnej wady prawnej ww. utworu ostatecznie rozwiąże spór pomiędzy Autorami polskiej publikacji oraz Panią Aldą Sigmundsdóttir dotyczący tego, czy utwór „Rekin i baran” jest plagiatem czy nie. Gotowi jesteśmy prowadzić te działania sami, jak i wspomóc nimi kroki prawne podejmowane przez Panią Aldę Sigmundsdóttir.

2. Wydawnictwo deklaruje, iż w przypadku stwierdzenia przez sąd wady i zasądzenia odszkodowania na rzecz wydawnictwa, cała tak uzyskana kwota wraz z całym zyskiem wydawnictwa z dotychczasowej sprzedaży książki „Rekin i Baran” przeznaczona zostanie na zadośćuczynienie roszczeń Pani Aldy Sigmundsdóttir.

3. Oczekując na rozstrzygnięcie sądowe, Wydawnictwo Poznańskie będzie kontynuowało proces wycofywania książek (plików) z obrotu handlowego. Jednocześnie podkreślamy, że proces wycofywania książki „Rekin i baran” z obrotu nie zastępuje przyszłego rozstrzygnięcia sądowego w sprawie – ale jest reakcją na prośbę Pani Aldy Sigmundsdóttir wyrażoną w procesie negocjacji ugodowych.

4. Do czasu prawomocnego wyroku sądu Wydawnictwo Poznańskie zawiesza współpracę z autorami książki „Rekin i baran”.

5. Wydawnictwo pozostaje w kontakcie z Panią Aldą Sigmundsdóttir i jej przedstawicielami prawnymi.

Jednocześnie Zarząd Wydawnictwa Poznańskiego chciałby przeprosić Panią Aldę Sigmundsdóttir, a także naszych wiernych Czytelników za całą zaistniałą sytuację.

W wieloletniej historii wydawnictwa to sytuacja bez precedensu. Jako szanowany i ceniony wydawca będziemy stanowczo reagować na wszelkie sytuacje związane z naruszeniem praw naszych autorów, klientów i współpracowników. Absolutnym priorytetem Właścicieli Wydawnictwa Poznańskiego oraz jego Zarządu jest dotarcie do prawdy i ostatecznego rozwiązania sprawy.

Zarząd Wydawnictwa Poznańskiego”

 

za https://www.facebook.com/WydawnictwoPoznanskie/posts/2322973994491758?__tn__=K-R

Kategorie: Prawo autorskie