Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 5/2002 z dnia 22 stycznia 2002

Komunikat Biura Polskiej Izby Książki nr 5/2002 z dnia 22 stycznia 2002

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA SEKCJI WYDAWCÓW EDUKACYJNYCH POLSKIEJ IZBY KSIĄŻKI w dniu 14.I.2002 r.

Walne Zebranie SWE PIK odbyło się 14.I. w siedzibie Wydawnictwa Szkolnego PWN. Zostali na nie zaproszeni wiceminister edukacji Włodzimierz Paszyński oraz p.Danuta Mieszkowska. Dyskusja z nimi na temat reformy systemu edukacji wypełniła pierwszą część zebrania. Nie pojawiły się tutaj żadne nowe wątki poza informacją pana ministra, iż podpisał właśnie "stare-nowe" podstawy programowe do trzyletniego liceum (mieliście Państwo o tym informację w notatce z poprzedniego spotkania) oraz że MENiS przygotowało nową wersję rozporządzenia o dopuszczaniu podręczników i programów do użytku szkolnego. Mamy otrzymać to rozporządzenie do konsultacji w najbliższym czasie.

Pozostałe tematy dyskusji z ministrem Paszyńskim dotyczyły tematów poruszanych podczas poprzednich spotkań, przede wszystkim tempa i sposobu wprowadzania zmian w nowych podstawach programowych. Większość wydawców wyraziła zaniepokojenie planowanymi zmianami w perspektywie trzech lat; wyraziła również obawy o kształt reformy po dokonaniu tych zmian.

W drugiej części zebrania omawiano wniosek przewodniczącego SWE PIK, Grzegorza Bartosiewicza, o zwolnienie go z tej funkcji przed terminem upływu kadencji, która mija w kwietniu br. Dymisję przyjęto, odrzucono natomiast wniosek o jednoczesne przyjęcie rezygnacji Prezydium Sekcji. Ustalono, iż Prezydium winno działać do końca kadencji oraz przedstawić sprawozdanie z działalności. Wybrano jednego członka Prezydium na wakujące miejsce po Andrzeju Barcikowskim, który zrezygnował z pracy w Sekcji kilka miesięcy temu. Nowym członkiem Prezydium został Krzysztof Murawski, prezes WSiP. Postanowiono również, iż wyboru nowego przewodniczącego dokona samo Prezydium. Nowy przewodniczący ma pełnić swą funkcję do czasu wyborów w kwietniu br. Z dwóch kandydatów: Piotra Marciszuka (STENTOR) i Witolda Szczęsnego (WSzPWN), Prezydium wybrało tego pierwszego. Witold Szczęsny został wiceprzewodniczącym Prezydium.

Ustalono termin następnego Walnego Zebrania SWE PIK na 18.II.2002 r. w tym samym miejscu (Świętojerska 3) o godzinie 12. Poruszone będą następujące tematy: Piotr Marciszuk przedstawi program działania Sekcji i jej Prezydium w najbliższej przyszłości, przedstawi również propozycję rozwiązania problemu tzw. nieetycznej promocji i sprzedaży podręczników; odbędzie się dyskusja na temat dystrybucji podręczników i problemów związanych z hurtowniami oraz propozycji firmy KLASA S.A. Tematem dyskusji będą również składki członkowskie na rzecz PIK (ich wysokość i sposób wydatkowania). Odniesiemy się również do rozporządzenia MENiS o dopuszczaniu podręczników i programów do użytku szkolnego. Wszystkie zainteresowane osoby (członków Sekcji) zapraszamy na to zebranie.

Notatkę opracował Piotr Marciszuk Warszawa, 17.I.2002 r.

P.S. Wszystkich członków Sekcji proszę o potwierdzenie swego adresu e-mailowego i przesłanie go na adres: stentor@stentor.com.pl. Zobowiązuję się do szybkiego informowania Państwa o wszystkich ważnych wydarzeniach w Sekcji. Jeśli będę miał adresy e-mailowe wszystkich 49 członków Sekcji, informacje te będą docierały do Państwa natychmiast. Piotr Marciszuk

Informacje:

Elżbieta Płatkowska Dyrektor Biura PIK Tel.: 0501 192 868 E – mail: pik@wa.onet.pl

  ——————————————————————————–

POPRZEDNIE KOMUNIKATY I INFORMACJE >> > > Archiwum

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.