Paweł Strzelecki laureatem  Nagrody im. Jerzego Kuryłowicza  dla tłumacza literatury naukowej

Paweł Strzelecki laureatem  Nagrody im. Jerzego Kuryłowicza  dla tłumacza literatury naukowej

Obradujące w dniu 12 maja 
Jury Nagrody im. Jerzego Kuryłowicza 
postanowiło przyznać Nagrodę za rok 2003

Pawłowi Strzeleckiemu

za całokształt twórczości

ze szczególnym uwzględnieniem 
współtłumaczenia książki:

„Równanie różniczkowe cząstkowe” 
Lawrence`a C. Evansa

oraz tłumaczenia

„Dowody z Księgi” 
Martina Aignera i Güntera M. Zieglera

Wysokość Nagrody wynosi 5.000 zł. Fundatorem Nagrody jest Andrzej Kuryłowicz, znany wydawca i syn patrona Nagrody. Nagroda przyznawana po raz drugi. Nagrodę im. Jerzego Kuryłowicza za rok 2002 otrzymał Piotr Amsterdamski, autor przekładu książek „Wszechświat w skorupce orzecha” Stephena Hawkinga oraz „Harry Potter – nauka i magia” Rogera Highfielda.

Jury Nagrody: 
Aniela Topulos – przewodnicząca 
Ryszard Dulinicz 
Teresa Korsak 
Anna Szemberg 
Jarosław Włodarczyk 
Piotr Dobrołęcki

Ogłoszenie werdyktu nastąpi w sobotę 22 maja o godz. 12.00 w Sali Puszkina w trakcie 49. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.

Informacje:

Piotr Dobrołęcki
rzecznik i komisarz Nagrody
tel. 0602 715 579
e-mail: dobrolec@warman.com.pl

Ewa Tenderenda
sekretarz Nagrody
Tel. (022) 828 36 26
Tel. kom. 0606 118 617
e-mail: tender@biuromarketingowe.com.pl

Krótka informacja o tłumaczu:

Paweł Strzelecki – matematyk, ur. w 1963 roku w Warszawie. VI L. O. im. Tadeusza Reytana w Warszawie ukończył maturą w 1981 roku. Studiował na Wydziale Matematyki UW w latach 1981-1987; (podczas studiów – instruktor harcerski w szczepie 1 WDH "Czarna Jedynka"). Zarówno pracę magisterską, jak i doktorską napisał pod opieką prof. Bogdana Bojarskiego, obie były poświęcone teorii równań różniczkowych cząstkowych. Doktorat obronił w grudniu 1993 roku.

Od 1994 roku do dziś pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego; obecnie pełni także funkcję wicedyrektora IM UW ds. dydaktycznych.

W 1994 roku przebywał na stypendium Europejskiej Fundacji Nauki na Uniwersytecie Paris VI, a w latach 1999-2001 i 2002-2003 był stypendystą Fundacji Aleksandra von Humboldta w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.

Jest autorem kilkunastu prac naukowych i kilkudziesięciu artykułów popularyzatorskich, współautorem serii około 100 programów TV Edukacyjnej o matematyce, w latach 1994-1999 redagował dział matematyczny w popularnonaukowym czasopiśmie matematyczno-fizyczno-astronomicznym „Delta”. Paweł Strzelecki jest laureatem wyróżnienia honorowego im. Hugona Steinhausa za 2003 rok.

Dr Paweł Strzelecki przetłumaczył także kilka innych książek z dziedziny matematyki, między innymi książki: Simon Singh „Tajemnica Fermata”, Prószyński i S-ka (1999), Amir D. Aczel „Wielkie twierdzenie Fermata. Rozwiązanie zagadki starego matematycznego problemu” Prószyński i S-ka (1998).

We wszystkich swoich tłumaczeniach wykazał się kunsztem translatorskim i bardzo ładną polszczyzną. Sam mówi o sobie, że jest tłumaczem mimo woli, a z języków obcych wielu osobom najlepiej zna język polski. Tłumaczył rzeczy trudne w sposób ścisły i wierny, a zarazem lekki i przyjemny dla czytelnika. W prasie ukazało się wiele pochlebnych recenzji o tłumaczeniach.

Jerzy Kuryłowicz

Jerzy Kuryłowicz urodził się 20 kwietnia 1925 r. w Paryżu, zmarł 20 października 2002 r. w Warszawie. Ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1964 r. uzyskał stopień doktorski na Politechnice Warszawskiej. Był synem wybitnego polskiego językoznawcy Jerzego Kuryłowicza, byłego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jako redaktor i tłumacz współpracował przez wiele lat z największymi wydawnictwami edukacyjnymi i naukowymi w Polsce: Państwowym Wydawnictwem Technicznym, Państwowym Wydawnictwem Naukowym, Wiedzą Powszechną, Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi, ostatnio z wydawnictwami MAC – Edukacja i Prószyński i S-ka.

Był członkiem ZAIKS-u od 1964 r. (w latach 1978-93 wiceprzewodniczącym Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Naukowych) oraz Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich od 1981 r. (jego współzałożycielem i wiceprezesem w latach 1981-88). Nigdy nie należał do jakiejkolwiek partii czy organizacji politycznej.

Za swoją pracę został uhonorowany Nagrodą Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1981), Nagrodą Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1988 i 1992), Nagrodą Nathhorst – Unesco przyznaną przez Międzynarodową Federację Tłumaczy FIT (1993), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), tytułem Zasłużony Działacz Kultury (1972).

Jego translatorski dorobek obejmuje przekłady z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i czeskiego ponad 60 książek naukowych i popularnonaukowych, m.in. „Chemia fizyczna” Gordona M. Barrowa (1971), „Chemia popularna” Joachima Rudolpha (1977), „Zarys biochemii” Petera Karlsona (1987), „Wielkie eksperymenty naukowe” Rom Harre`a (1991), „Chemia nieorganiczna” F. Alberta Cottona, Geoffreya Wilkinsona i Paula L. Gausa (1995) i „Historia chemii” Williama H. Brocka (1999).

inf. nadesłana

 

Kategorie: Instytucje

Skomentuj

Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować.