Spotkanie Światowida, Pioneera z wydawcami

Spotkanie Światowida, Pioneera z wydawcami

Dnia 29 maja (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych przy Pl. Dąbrowskiego 8 w Warszawie odbędzie się spotkanie wydawców z "Światowid" S.A. i Pioneer Investment Poland.

W jego trakcie zostaną przedstawione propozycje zmian. 

Konspekt: 
– Restrukturyzacja operacyjna Światowida 
Liczba oddziałów zredukowana o Szczecin, łódź i Katowice, regiony te będą obsługiwane przez sąsiadujące oddziały, 
W pozostałych oddziałach redukcja personelu o 30% W centrali, docelowo redukcja zatrudnienia o 40%. 
Zmiany w zarządzie Światowida 
Redukcja wynajmowanych pomieszczeń – obniżenie kosztów czynszu

 – zamrożenie zobowiązań na 31 maja 2001 na okres do 31 grudnia 2001 – Zarząd Światowida złoży wniosek o wszczęcie postępowania układowego 
– Spłata zamrożonych zobowiązań nastąpi w przeciągu 12 miesięcy począwszy od stycznia 2002. Spłaty będą proporcjonalne do obrotów z danym wydawcą, ale nie mniejsze niż 1/12 zadłużenia zgłoszonego do układu 
– W stosunku do grupy 50 wydawców, kluczowych do odzyskania pozycji rynkowej Światowida, zostanie przedstawiona gwarancja bankowa na łączną kwotę będącą równowartością 350 tys. USD dla zabezpieczenia bieżących dostaw. Gwarancja mogłaby być realizowana w przypadku nie płacenia przez Światowid zobowiązań w terminie po akceptacji Pioneera pod następującymi warunkami: 

– Pełna oferta wydawnicza przedstawiana Światowidowi przez wszystkich wydawców z grupy objętej gwarancjami nie później niż innym wiodącym dystrybutorom, 
– Realizacja pełnych zamówień Światowida w ilościach nie mniejszych niż 5% nakładu 
– Umożliwienie Światowidowi zbudowania zapasu nie mniejszego niż odpowiadającego trzy miesięcznej sprzedaży

INTERNETOWY RYNEK WYDAWNICZY

W POLSCE

> WYDAWNICTWA   | 
> DYSTRYBUTORZY i HURTOWNIE  |
> KSIĘGARNIE i MEGASTORY  | 
> INSTYTUCJE  |
> BIBLIOTEKI |
> AGENCJE LITERACKIE  |

> PISMA BRANŻOWE  |
> TARGI KSIĄŻKI  |

> POLIGRAFIA (drukarnie, poligrafia, grafika, prepress, DTP, papier)

—————————–

ZAGRANICZNY

bazy adresowe w serwisach, portalach i czasopismach, najważniejsze księgarnie i instytucje, zwiedzamy CPD i BISG

 

(więcej…)

Ta strona jest dostępna tylko dla zalogowanych osób. Jeżeli masz konto, to się zaloguj, a w innym przypadku zarejestruj się.

Logowanie użytkownika
 Zapamiętaj mnie  
Rejestracja nowego użytkownika
*Pole wymagane
Kategorie: Inne - linki

Ten wpis jest zabezpieczony hasłem. Wpisz hasło by zobaczyć komentarze.