Komunikat w sprawie grupy Kwadro

Komunikat w sprawie grupy Kwadro

Szanowni Państwo! 

Zwracamy się do Państwa z propozycją przyjęcia wspólnej strategii postępowania wydawców, będących wierzycielami grupy Kwadro, w stosunku do tej hurtowni. 

Jest to pierwsza inicjatywa zespołowego zareagowania na krytyczną sytuację finansową liczącego się odbiorcy. W latach 1990-2000 upadło co najmniej 10 dużych hurtowni książek, a globalne straty wydawców wynikające ze współpracy z niesolidnymi dystrybutorami szacuje się na kwotę 1.000.000.000 zł. Obecna sytuacja firmy Kwadro, która ze względu na błędną politykę inwestycyjną w latach 1999 i 2000 jest zagrożona bankructwem, skłoniła nas do szukania optymalnych rozwiązań z punktu widzenia wydawców. 
W lutym tego roku w siedzibie Wydawnictwa Prószyński i S-ka odbyło się poświęcone temu problemowi spotkanie kilkudziesięciu wydawców z przedstawicielami Holdingu Centrum, właściciela sieci hurtowni Matras. 
W trakcie spotkania reprezentanci Holdingu przedstawili swoją wizję uzdrowienia Kwadro po dokonaniu jego ewentualnego zakupu (na razie podpisana jest umowa przyrzeczenia). Zakładała ona kontynuację współpracy wydawców z Kwadro na dotychczasowych warunkach przy udzieleniu 6-miesięcznego moratorium na spłatę dotychczasowego zadłużenia oraz terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań. Jednocześnie po 6 miesiącach miała rozpocząć się spłata starych zaległości. Obecnie zadłużenie Kwadro i Kwadro-Tech w stosunku do wydawców (771 wierzycieli) wynosi 5,3 mln zł. 

Aby móc ustosunkować się do tej propozycji, obecni na spotkaniu wydawcy wystąpili do Grupy Matras o przedłożenie stosownych danych i planów finansowych oraz wybrali Komisję, która miała je przeanalizować i przedstawić wnioski. W skład komisji weszli: Ewa Berus (WKiŁ), Grażyna Jerzyk (Księgarnia Krajowa), Barbara Jóźwiak (Wiedza i Życie), Jacek Kaszyk (Grupa A5), Dorota Malinowska (Prószyński i S-ka), Wojciech Płotek (Supernowa), Waldemar Ruta (BM), Teresa Włochyńska (Egmont), Martin Dusseldorp (Egmont).

 Komisja pracowała na dostarczanych sukcesywnie dokumentach, a były to: biznes plan Kwadro i Kwadro-Tech (wersja pierwsza i wersja druga), wybrane dokumenty założycielskie Grupy Matras (umowy spółek, akty notarialne, wypisy RHB), umowy i dokumenty związane z przejęciem Kwadro, sprawozdania finansowe Matras Bydgoszcz 97-99, skonsolidowany bilans i RW Grupy Matras za rok 1999, rachunki wyników spółek Matras za rok 2000. 

Z dostarczonych Komisji danych, a w szczególności analizy pierwszego biznes planu wyniknęło, że złożona przez Matras oferta nie ma pokrycia finansowego. Zakładano osiągnięcie przez Kwadro nierealistycznie wysokich obrotów, uzyskanie olbrzymiego kredytu oraz trudne do oszacowania ograniczenie kosztów stałych. W toku roboczych rozmów z Komisją Matras wycofał się ze swej propozycji i przedstawił kolejny biznes plan, oparty na realistycznych obrotach i kosztach, a także na założeniu, że w okresie restrukturyzacji Kwadro nie będzie obciążone spłatą wierzytelności. Wynegocjowano następujący scenariusz zdarzeń: do sądu zgłoszone zostanie postępowanie układowe, w wyniku którego każdy z wydawców-wierzycieli będzie miał zabezpieczony zwrot wierzytelności w postaci udziałów w Holdingu Centrum, w ten sposób wydawcy staną się współwłaścicielami poważnej sieci dystrybucyjnej, dotychczasowi właściciele (osoby fizyczne) jako zarząd będą realizować program naprawczy Kwadro, dostarczając co kwartał (lub na żądanie) sprawozdań finansowych wydawcom (lub ich przedstawicielom) oraz dopuszczając przedstawiciela (-li) wydawców do rady nadzorczej Holdingu. 

Ponadto Holding Centrum – w przyszłości Holding Matras – przekształci się w spółkę akcyjną. Wydawcy decydujący się na ten scenariusz zapewniają zatowarowanie Kwadro w okresie przejściowym (w czasie realizacji postępowania układowego). Holding Centrum zabezpieczy sprzedaż wydawców w okresie przejściowym w formie poręczeń (indywidualnie ustalanych między poszczególnymi wydawcami i Holdingiem). Na kolejnym spotkaniu ogólnym wydawców w siedzibie Prószyński i S-ka w dniu 7 marca 2001 Komisja przedstawiła powyższe wnioski jako scenariusz przez siebie rekomendowany. Propozycja ta, wstępnie omówiona z Holdingiem Centrum, uzyskała aprobatę większości obecnych wydawców choć były też głosy krytyczne. Nikt nie zaproponował jednak scenariusza alternatywnego. Realizacja takiego postępowania układowego oznaczałaby przede wszystkim, że nie grozi nam niekontrolowane bankructwo Kwadro. 
Wierzytelności Kwadro zostaną przekształcone w nasze udziały w silnej firmie, która ma atrybuty zostania jednym z kluczowych dystrybutorów książek. Ponadto przekształcenie to odbędzie się w pełnej wysokości (bez redukcji wierzytelności, nieuchronnej w wypadku dopuszczenia do bankructwa Kwadro). Jednocześnie rozwiązanie to przyczynia się do perspektywicznego ustabilizowania rynku dystrybucji.

Komisja otrzymała dalszy mandat obecnych wydawców do kontynuowania prac, a w szczególności rozesłania niniejszego listu do możliwie jak największej liczby wydawców, wierzycieli Kwadro. A następnie, jeśli zbierze się ustawowo wymagalna liczba wydawców (reprezentujących 60% wierzytelności), monitorowania postępowania układowego i realizacji wyżej wymienionego scenariusza. Wydawcy poprosili (więcej…)

Ta strona jest dostępna tylko dla zalogowanych osób. Jeżeli masz konto, to się zaloguj, a w innym przypadku zarejestruj się.

Logowanie użytkownika
 Zapamiętaj mnie  
Rejestracja nowego użytkownika
*Pole wymagane
Kategorie: Inne - linki

Ten wpis jest zabezpieczony hasłem. Wpisz hasło by zobaczyć komentarze.