Culture Moves Europe – nabór ekspertów do programu

Przegląd

Goethe Institut zaprasza do dołączenia do grupy ekspertów oceniającej projekty w ramach programu Culture Moves Europe w odsłonie mobilności indywidualnej.

Wymagania formalne od kandydatów na ekspertów:

– ukończone minimum 18 lat

– wiedza i doświadczenie zawodowe w co najmniej jednej z następujących dziedzin: architektura, dziedzictwo
kulturowe, wzornictwo i projektowanie mody, tłumaczenia literackie, muzyka, sztuki sceniczne, sztuki wizualne

– doświadczenie w międzynarodowych projektach związanych z wymianą kulturalną i/lub mobilnością

– doświadczenie w ewaluacji / ocenie wniosków (jeśli jest powiązane z projektami mobilności kulturalnej, będzie
traktowane jako dodatkowy atut)

– obywatel lub rezydent kraju programu Kreatywna Europa (lista krajów Kreatywnej Europy:
https://culture.ec.europa.eu/resources/creative-europe-desks)

– biegła znajomość języka angielskiego (poziom C1), ponieważ proces oceny, szkolenia i korespondencja z zespołem
odbywa się w języku angielskim

– elastyczność i dostępność od listopada 2023 do czerwca 2024 oraz od października 2024 do lutego 2025

– dostępność w czasie obowiązkowych 2-godzinnych szkoleń w październiku 2023 i w połowie trwania kontraktu oraz
udział w spotkaniu poewaluacyjnym z zespołem Culture Moves Europe (online)

 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku powinny przesłać krótkie CV i oświadczenie za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego.

Należy pamiętać, że wybrani eksperci nie będą mogli ubiegać się o grant w ramach programu Culture Moves Europe.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-experts-to-join-the-culture-moves-europe-evaluators-pool-for-the-individual-mobility-action

 

źródło kreatywna-europa.eu

Kategorie: Instytucje, Wydarzenia