Legimi ze wzrostem przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2023 r.

Legimi ze wzrostem przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2023 r.

Przegląd

W I kwartale 2023 r. firma Legimi osiągnęła 18,7 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie 28 proc. rok do roku. Jednocześnie Spółka zamknęła miniony kwartał ze stratą netto w wysokości 1,4 mln PLN. Spowodowane to było przede wszystkim zwiększonym zaangażowaniem w kampanie marketingowe oraz wznowieniem znaczącej liczby umów przez konsorcja biblioteczne, co prowadziło do kumulacji kosztów w pierwszych okresach użytkowania. Legimi w ciągu trzech pierwszych miesięcy br. powiększyło o 20 tys. bazę użytkowników na rynku polskim i niemieckim, która obecnie wynosi 230 tys.

Po okresie akumulacji środków na spłatę zadłużenia obligacyjnego w latach 2020-2022, Legimi zintensyfikowało działania marketingowe w celu powiększenia bazy użytkowników w Polsce i w Niemczech. Wiązało się to ze wzrostem kosztów usług obcych oraz licencji, które w początkowych okresach korzystania przez nowe kohorty użytkowników są największe. Co więcej w I kwartale przypadał czas wznowienia i zawarcia nowych umów przez konsorcja biblioteczne, również wiążący się ze wzrostem kosztów w pierwszym okresie użytkowania.

Pod koniec zeszłego roku spółka po raz pierwszy od 5 lat zwiększyła ceny abonamentów. Nowa strategia cenowa, wbrew obawom, nie osłabiła tempa wzrostu bazy użytkowników, która w minionym kwartale rosła najszybciej od czasu pandemii. Na koniec marca 2023 r. nowi użytkownicy, którzy dokonują opłat wg zaktualizowanego cennika, to 7 proc., jednak ta liczba w kolejnych miesiącach będzie się sukcesywnie zwiększać, pozytywnie przekładając się na wzrost przychodów Legimi.

 

 

źródło Strefa Inwestorów

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Legimi