wyniki finansowe

Powrót do strony głównej
Rynek Polski

AGORA w I kwartale 2024

Grupa Agora osiągnęła rekordowe przychody. Wynik netto na minusie

Rynek Polski

MUZA S.A. podsumowała rok 2023

Spółka zanotowała rekordowy historycznie zysk netto w wysokości 12.769 tys. zł

Poligrafia

Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2024

Kontynuacja działań zmierzających do poprawy konkurencyjności i zyskowności oraz zwiększenia przepływów gotówkowych

Rynek Polski

LEGIMI wyniki za I kwartał 2024 r.

Przychody Spółki w ujęciu skonsolidowanym i jednostkowym osiągnęły wartość odpowiednio 27,3 mln PLN i 27,4 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku daje dynamikę wzrostu na poziomach 46% i 48% odpowiednio. W I kwartale 2024 roku, skonsolidowany zysk netto wyniósł 1,8 mln PLN

Poligrafia

Arctic Paper – wyniki w I kwartale 2024

Zysk netto grupy Arctic Paper w pierwszym kwartale spadł o 50,1 mln zł, do 81,6 mln zł

Poligrafia

Kompap z 4,2 mln zł zysku netto i planem dywidendy za 2023 r.

Giełdowa grupa Kompap, należąca do wiodących podmiotów w branży poligraficznej w Polsce, w 2023 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 118,48 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 6% r/r.

Rynek Polski

Wydawnictwo Forum Media Polska podsumowało ubiegły rok

Rok 2023 był dla Spółki kolejnym wzrostowym rokiem. Forum Media Polska w ub.r. osiągnęła wzrost przychodów o 4,7 proc. do 69,43 mln zł, a jej zysk netto zwiększył się o prawie 2 mln zł

Rynek Polski

Grupa Agora w czwartym kwartale 2023

Segment filmowo-książkowy  zanotował wzrost kwartalnych przychodów o 23,3 proc. do 172,9 mln zł i zysku operacyjnego z 8,1 do 22,4 mln zł

Rynek Polski

Wydawnictwo Story House Egmont podsumowało ubiegły rok

W roku 2023, zwiększyły się przychody Story House Egmont

Poligrafia

Grupa Arctic Paper opublikowała wstępne wyniki finansowe za 4. kwartał i cały rok 2023

Przychody ze sprzedaży w 2023 r. wyniosły 3 549,2 mln PLN (781,1 mln EUR). EBITDA w 2023 wyniosła 475,3 mln PLN (104,6 mln EUR), a marża EBITDA 13,4 proc

Rynek Polski

Legimi ze wzrostem przychodów w 4 kwartale 2023

Ostatni kwartał ub.roku był dla Legimi udany – poprawione zostały wyniki finansowe. Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 43 proc. rok do roku, osiągając 25,2 mln zł, a EBITDA wyniosła 2,8 mln zł. Zysk netto wyniósł 1,6 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 r. spółka odnotowała 359 tys. zł starty

Poligrafia

Stora Enso podsumowuje 2023 rok

Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Stora Enso w 2023 roku wyniosły 9,396 mld euro (przy 11,68 mld w roku wcześniejszym). Zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 342 mln euro (spadek z 1,891 mld euro w 2022 r.)

Rynek Polski

MUZA: szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2023r.

Szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Muza S.A wyniósł 53.295 tys. zł, wobec 27.607 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego

Rynek Polski

E-KIOSK – raport okresowy za III kwartał 2023 r.

E-Kiosk SA w trakcie trzech pierwszych kwartałów 2023 roku wypracowała przychody na poziomie 9 653 tys. zł, natomiast wskaźnik EBITDA wyniósł 2 684 tys. zł. Daje to rentowność EBITDA dla omawianego okresu na poziomie 28 proc.

Rynek Polski

Spółka Legimi podsumowała III kwartał 2023

W minionym kwartale 2023 roku Spółka odnotowała jednostkowy zysk netto w wysokości 1,4 mln zł, a skonsolidowany w wysokości 0,8 mln zł. EBITDA wyniosła odpowiednio 2,0 mln zł (jednostkowa) i 1,5 mln zł (skonsolidowana)

Poligrafia

Kompap z 3,45 mln zł zysku netto po III kw. 2023

Giełdowa grupa Kompap, po trzech kwartałach 2023 r. wypracowała 89,13 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 14% więcej niż przed rokiem

Poligrafia

Wyniki Stora Enso za 3. kwartał 2023: koncentracja na działaniach zmierzających do poprawy rentowności

„Pełniąc od niedawna obowiązki CEO, będę się koncentrował na poprawie zyskowności całego koncernu i generowaniu wartości dodanej dla naszych udziałowców – napisał Hans Sohlström, który sam zainwestował w akcje Stora Enso 1 mln euro

Rynek Polski

Allegro wyniki po drugim kwartale 2023

Wartość sprzedaży brutto (GMV) z działalności w Polsce wzrosła w drugim kwartale o 11.3% r/r do 13,48 mld PLN, znacząco przewyższając dynamikę sprzedaży detalicznej w Polsce dzięki najlepszym ofercie i cenom. W całym pierwszym półroczu GMV zwiększyła się o 12,6% r/r.

Poligrafia

Kompap: przychody wyższe o 21% w I półroczu 2023

Jednocześnie grupa odnotowała zysk na poziomie netto o wartości 2,14 mln zł oraz skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 6,41 mln zł.

Rynek Polski

Wydawnictwo książkowe Altenberg podsumowało ubiegły rok

W roku 2022, przy spadku przychodów do 5,72 mln zł (o 32,4 proc. ), Wydawnictwo Altenberg zarobiło netto 1,05 mln zł