wyniki finansowe

Powrót do strony głównej
Rynek Polski

Ruch w 2022 roku

rzychody Ruchu ze sprzedaży detalicznej w kioskach i salonikach, zmalały z 543,97 do 489,76 mln zł

Rynek Polski

Legimi w 2022 roku

Dynamiczny rozwój bazy abonentów Legimi, zaowocował równie dynamicznym wzrostem przychodów, do 62,7 mln zł (+29% rdr) na poziomie skonsolidowanym i 62,1 mln zł (+29% rdr) na poziomie jednostkowym

Rynek Polski

Wydawca “Polityki” podsumował rok 2022

Wpływy wydawcy ze sprzedaży określonej jako pozostała zmalały z 2,23 do 2,14 mln zł, a ze sprzedaży własnych książek – z 218,7 do 153,2 tys. zł.

Rynek Polski

Grupa AGORA w I kwartale 2023

Największe przychody w pierwszym kwartale 2023 roku uzyskał segment film i książka – 135,2 mln zł (wzrost o 18,7 proc.). Wskaźnik EBITDA wzrósł o 93,7 proc., do 36,8 mln zł.

Rynek Polski

Muza S.A. podsumowanie I kwartału 2023

Spółka odnotowała zysk najwyższy od 2019 roku

Poligrafia

Kompap zwiększył przychody w I kwartale 2023

Grupa Kompap w I kwartale 2023 r. zanotowała 29,69 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 32% r/r.

Rynek Polski

E-Kiosk wyniki za I kwartał 2023

W pierwszym kwartale br. E-Kiosk wypracował przychody na poziomie 3 188 tyś. zł,natomiast wskaźnik EBITDA wyniósł 820 tyś. zł. Daje to rentowność EBITDA dla omawianego okresu na poziomie 26 proc

Rynek Polski

Legimi ze wzrostem przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2023 r.

Firma Legimi osiągnęła 18,7 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie 28 proc. rok do roku. Jednocześnie Spółka zamknęła miniony kwartał ze stratą netto w wysokości 1,4 mln PLN

Rynek Polski

Wydawnictwo Forum Media Polska podsumowało ubiegły rok

Przychody sprzedażowe Forum Media Polska wzrosły o 12%  z 55,99 do 66,33 mln zł

Poligrafia

Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2023

Prewencyjne działania w zakresie zarządzania kosztami i zabezpieczenia marż spowodowane gorszymi prognozami rynkowymi

Poligrafia

Kompap z zyskiem wyższym o 60% i planami dywidendy

– W 2022 roku wypracowaliśmy najlepsze w historii wyniki finansowe zarówno w zakresie sprzedaży, jak i wyniku netto. Dotyczy to także wyniku EBITDA, który zwiększyliśmy o 3 mln zł do 16 mln zł mimo dużej niepewności rynkowej i znaczących wzrostów kosztów…

Rynek Polski

Grupa Wydawnicza Foksal z Grupy Empik podsumowuje 2022 rok

Spółka zamknęła rok 2022 z zyskiem w wysokości 4,3 miliona złotych (vs. 2,7 mln w 2021), odnotowując wzrost sprzedaży zarówno wewnątrz Grupy jak i na pozostałym rynku, w tym w dyskontach, hurtowniach i innych stacjonarnych punktach sprzedaży

Poligrafia

“Stora Enso koryguje swoje prognozy finansowe na 2023 rok z uwagi na słabnącą koniunkturę rynkową”

Firma zakłada, że – wobec pogarszającej się koniunktury na kluczowych dla niej rynkach – będzie on niższy w porównaniu z ubiegłorocznym, kiedy to wyniósł 1,891 mld euro

Poligrafia

Rekordowe zyski Arctic Paper w 2022

Wzrost EBITDA w 2022 roku jest wynikiem przede wszystkim wyższych przychodów ze sprzedaży papieru i celulozy. Zysk operacyjny wyniósł 842,98 mln zł wobec 244,57 mln zł zysku rok wcześniej

Rynek Polski

E-Kiosk: przychody wzrosły o 9 proc.

Spółka wypracowała wzrost przychodów o 9 proc. w stosunku do roku 2021, osiągając poziom, 13 869 tys. zł, a wskaźnik EBITDA wyniósł 5 026 tys. zł wobec 4 658 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 8 proc

Rynek Polski

Wydawnictwo Story House Egmont podsumowało ubiegły rok

Przychody krajowe Story House Egmont zwiększyły się w ub.r. z 70,94 do 78,02 mln zł, a te z zagranicy – z 26,15 do 28 mln zł

Rynek Polski

Agora opublikowała wyniki za IV kwartał 2022 r.

W 4. kwartale 2022 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 331,0 mln zł i były niższe o niecałe 6% w stosunku do tych sprzed roku

Rynek Polski

Wzrost przychodów Legimi w IV kwartale 2022 r.

W IV kwartale 2022 r. firma Legimi wygenerowała 17,7 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży , co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie 31 proc. rok do roku

Poligrafia

Wyniki finansowe Stora Enso za rok 2022

Firma osiągnęła najlepszy roczny rezultat finansowy od 22 lat. Jej przychody ze sprzedaży wyniosły w ub.r. 11,86 mld euro, co – bez uwzględniania działu Paper – oznacza wzrost o 17%.

Rynek Polski

Grupa Allegro w zeszłym kwartale

Grupa Allegro w zeszłym kwartale przy wzroście wpływów o 88 proc. do 2,3 mld zł i zysku EBITDA o 14 proc. do 537,3 mln zł zanotowała ,2 mld zł straty netto, o czym przesądził odpis dotyczący przejętych wiosną br. spółek Mall Group i WE|DO CZ