Nagrody Historyczne POLITYKI 2023 za 2022 rok

Nagrody Historyczne POLITYKI 2023 za 2022 rok

Przegląd

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji Nagród Historycznych POLITYKI.

W każdej kategorii (dziale) nagrodami są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł brutto dla każdej kategorii (działu). Nagroda za debiut wynosi 7 000 zł brutto. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach za książki o tematyce historycznej, dotyczącej najnowszej historii Polski (po 1914 r.):

  • Prace naukowe
  • Prace popularnonaukowe
  • Wydawnictwa źródłowe
  • Pamiętniki, relacje, wspomnienia.

Zgłoszenia powinny dotyczyć książek i publikacji, które w metryczce mają wpisany rok wydania 2022. Dopuszczone są do konkursu przetłumaczone na polski książki autorów zagranicznych.

Do zgłoszeń nie jest wymagany specjalny formularz. Listę zgłaszanych pozycji (autor, tytuł, wydawnictwo, kontakt telefoniczno-mailowy) należy wysłać na adres: nh@polityka.pl. W przypadku prac naukowych (monografii) pożądane jest dołączenie recenzji naukowej (również wewnętrznych) książki.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lutego 2023 r.

Dodatkowo należy przesłać po 2 egzemplarze każdej zgłoszonej pozycji na adres redakcji:

tygodnik POLITYKA,
Słupecka 6
02-309 Warszawa,
z dopiskiem Nagrody Historyczne Polityki.

Przyznanie nagród nastąpi w maju 2023 r.

Obecny skład Jury: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący), prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

Nagrody Historyczne POLITYKI to najstarsza w Polsce nagroda przyznawana publikacjom o tematyce dotyczącej najnowszej historii Polski. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane 64 lata temu. Nagród nie przyznano tylko dwukrotnie – w roku 1965 i 1981. Przez ten czas POLITYKA nagrodziła ponad 200 laureatów.

 

 

 

za tygodnik Polityka

Kategorie: Nagrody