Logistyka w wybranych służbach mundurowych. Straż pożarna – nowość wydawnictwa Difin

Przegląd

Książka stanowi logiczne i spójne kompendium wiedzy w zakresie uwarunkowań funkcjonowania i organizacji systemu logistycznego straży pożarnej, a także tworzenia w jego ramach wielowymiarowego zabezpieczenia logistycznego w sytuacji zagrożenia.

Książka skierowana jest do: służb mundurowych (PSP); organizacji społecznych (OSP); wojewódzkich, powiatowych, gminnych centrów zarządzania kryzysowego; studentów kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie.

Patronat: Media Logistyka.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

Kategorie: Edukacja
Tagi: Difin