Fundusz Zapomogowy Fundacji Wisławy Szymborskiej – edycja jesienna 2022

Fundusz Zapomogowy powstaje z dokonywanych, na mocy uchwały Zarządu Fundacji Wisławy Szymborskiej, corocznych odpisów na Fundusz z dochodów Fundacji z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym dokonanie danego odpisu oraz darowizn przekazanych na ten cel.

O zapomogę mogą się starać pisarze i tłumacze literatury, którzy znaleźli się nagle w trudnej sytuacji życiowej z przyczyn losowych. Zapomoga była przyznawana od 2013 roku, dwa razy w ciągu roku – wiosną i jesienią, a od 2018 raz do roku – jesienią.

Zapomoga przyznawana jest na wniosek zainteresowanego pisarza lub tłumacza literatury, SPP, Pen-Clubu, Instytutu Książki, innych związków zrzeszających ludzi pióra oraz organizacji działających na rzecz środowiska literackiego lub translatorskiego.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające potrzebę uzyskania zapomogi z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz fakt wystąpienia zdarzenia losowego, a także wykaz publikacji oraz krótki biogram.

Wnioski można składać do 31 października br.

Więcej szczegółów na stronie Fundacji Wisławy Szymborskiej

 

Kategorie: Instytucje