Wskaźnik liczby księgarń w Polsce na 10 tys mieszkańców

Na stronie Ogólnopolskiej Bazy Księgarń zaprezentowano najnowsze zestawienie przygotowane w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Łączna liczba placówek księgarskich wynosi 1708.

źródło: OBK

 

Różnica między województwem z największą liczbą księgarń, gdzie wskaźnik wynosi 0,56, a najsłabiej reprezentowanym, gdzie wskaźnik utrzymuje się na poziomie 0,31 –  jest duża.

Wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest najwyższy  w województwach mazowieckim i małopolskim, zaś najniższy – w województwie świętokrzyskim i opolskim.

Średnia dla Polski wynosi 0,43 (spadek z 0,44 w porównaniu z grudniem ub. roku), podczas gdy w Czechach to 0,57, we Francji – 0,67, a w Niemczech – 0,72.

 

źródło Ogólnopolska Baza Księgarń

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: OBK