Tag "OBK"

Powrót do strony głównej
Rynek Polski

OBK: Liczba księgarń z podziałem na województwa

Jak wynika z opublikowanych danych, najwięcej księgarń znajduje się w województwie mazowieckim. Najmniej placówek znajduje się w województwach: lubuskim, świętokrzyskim i opolskim

Rynek Polski

OBK: liczba księgarń z podziałem na województwa

W połowie grudnia w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń znajduje się 1745 placówek

Rynek Polski

Wskaźnik liczby księgarń w Polsce na 10 tys mieszkańców

Wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest najwyższy  w województwach mazowieckim i małopolskim, zaś najniższy – w województwie świętokrzyskim i opolskim

Rynek Polski

Zmniejsza się ilość księgarń zarejestrowanych w OBK

Według danych Ogólnopolskiej Bazy Księgarń, od sierpnia 2021 roku zamknęło się 81 placówek

Rynek Polski

Od połowy grudnia 2021 roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń ubyło 43 księgarnie

Stan księgarń od grudnia ub. roku nie zmienił się tylko w województwach małopolskim i wielkopolskim

Rynek Polski

OBK: Spada liczba księgarń

Od początku roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń wyrejestrowano 98 placówek. Ubyło 55 księgarń niezależnych i 43 księgarnie sieciowe

Rynek Polski

Księgarnie – wzrost sprzedaży przez internet

Wg stanu na dzień 21 czerwca 2021 roku już 67% księgarń stacjonarnych zarejestrowanych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń prowadzi także sprzedaż przez internet (własny e-sklep lub Allegro)

Rynek Polski

OBK: Kurczy się liczba księgarń

Z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń, jak wynika z porównania rok do roku, od marca 2020 roku do końca marca 2021 roku. ubyło 95 księgarń. Od początku 2021o roku Baza zmniejszyła się o 19 placówek

Rynek Polski

Zmniejszył się wskaźnik liczby księgarń na 10.000 mieszkańców

Ogólnopolska Baza Księgarń zaprezentowała zestawienie przygotowane w oparciu o liczbę księgarń w województwach. Najwyższy wskaźnik liczby księgarń na 10000 mieszkańców jest w województwie mazowieckim, małopolskim oraz śląskim. Najniższy wskaźnik – w województwie świętokrzyskim i opolskim

Rynek Polski

OBK – spada liczba zarejestrowanych księgarń

W raporcie OBK czytamy, że w pierwszym półroczu 2020 roku z Ogólnopolskiej Bazy Księgarń wyrejestrowano 191 księgarń

Rynek Polski

Liczba wyrejestrowanych z bazy OBK księgarń

Najwięcej zamknięć placówek nastąpiło województwach: mazowieckim, małopolskim i pomorskim

Rynek Polski

Koliber – nowa księgarnia w Gdańsku

Księgarnia rozpocznie działalność od 1 czerwca. Lokal usytuowany jest przy ul. ks. Leona Miszewskiego 16 (róg ul. Grunwaldzkiej) w Gdańsku-Wrzeszczu

Szkolenia

Jak korzystać z Tarczy antykryzysowej? Zaproszenie na webinar

Polska Izba Książki zaprasza członków Izby oraz księgarzy Ogólnopolskiej Bazy Księgarń na szkolenie on-line w dniu 9.04.2020 r. o godz. 9:00-10:00

Instytucje

Podsumowanie wybranych założeń tzw. tarczy antykryzysowej

Na stronie Ogólnopolskiej Bazy Księgarń (OBK) udostępniono opracowanie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (

Rynek Polski

Liczba księgarń niezależnych i sieciowych w OBK

Ponad połowa księgarń (59%) tworzących Ogólnopolską Bazę Księgarń nie należy do żadnej sieci księgarskiej ( 2% więcej w stosunku do końca 2018 ). Łącznie w Bazie zarejestrowanych jest 1122 księgarń niezależnych

Instytucje

Udział księgarń niezależnych i sieciowych w OBK

W bazie OBK zmniejszył się udział księgarń niezależnych

Wydarzenia

Radom – wniosek PSL o niższy czynsz dla księgarń

Wg danych Ogólnopolskiej Bazy Księgarń w Radomiu działa obecnie 19 księgarń niezależnych i sieciowych

Wydarzenia

Nowa odsłona Starej Księgarni w Parczewie

Polska Izba Książki zrealizuje swój pilotażowy program “Księgarnia jako centrum lokalnej kultury. Klaster promocji czytania” w Starej Księgarni w Parczewie. Miejsce ma się stać ważnym centrum kultury na mapie miasta

Rynek Polski

Liczba księgarń niezależnych i sieciowych w Ogólnopolskiej Bazie Księgarń

Ponad połowa księgarń tworzących Ogólnopolską Bazę Księgarń nie należy do żadnej sieci księgarskiej

Rynek Polski

Gdzie najczęściej likwidowane są księgarnie

Z najnowszego Zamknięcia wg województw w okresie styczeń 2017 – październik 2018 wynika, że największa likwidacja księgarń nastąpiła w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim