GUS – 3% wzrost cen usług w działalności wydawniczej

GUS – 3% wzrost cen usług w działalności wydawniczej

Przegląd

W 2 kwartale 2022 r. wzrost cen w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano we wszystkich badanych rodzajach usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. Wzrosły ceny usług w działalności wydawniczej – wzrost o 3,0% (m.in. istotny wzrost cen usług wydawania gazet, czasopism oraz oprogramowania). W najmniejszym stopniu wzrosły ceny usług reklamy, badania rynku i opinii publicznej (o 1,4%).

Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: GUS