„Patriotyzm Jutra” Edycja 2022 – wyniki

„Patriotyzm Jutra” Edycja 2022 – wyniki

Przegląd

Muzeum Historii Polski już po raz czternasty przyznało dofinansowania w ramach programu „Patriotyzm Jutra” Edycja 2022. Program wspiera fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea regionalne z całej Polski, skupiające się na pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii oraz kultury.

Spośród 641 nadesłanych zgłoszeń Zespół Sterujący w trybie konkursowym zdecydował o przyznaniu dofinansowań na realizację 106 zadań na łączną kwotę 3,5 mln złotych. Dofinansowaniami w wysokości od 5 tys. do 63 tys. złotych wsparto realizację różnorodnych działań edukacyjno-animacyjnych, popularnonaukowych czy upamiętniających lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne. Wśród złożonych wniosków są warsztaty, spacery historyczne, wystawy czasowe, gry terenowe, wywiady i spotkania ze świadkami historii, spektakle, działania artystyczne i edukacyjne, kampanie i akcje społeczne, a także portale internetowe promujące historię. Są to zarówno projekty lokalne, obejmujące zasięgiem jedną miejscowość, gminę czy województwo, jak i działania ogólnopolskie.

Wyniki:

lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie

lista wniosków rozpatrzonych negatywnie

lista wniosków odrzuconych z powodu błędów formalnych

 

Wnioskodawcy, których zadania uzyskały ocenę końcową od 50 do 81 pkt, ale nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania, mogą skorzystać z procedury odwoławczej.

więcej TUTAJ

Kategorie: Instytucje