Kolejna edycja programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”!

 

Instytut Książki ogłosił nabór wniosków do programu własnego „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Wnioski w tegorocznej edycji programu należy składać za pomocą elektronicznego generatora wniosków, który znaleźć można tutaj.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 000,00 zł. Minimalna kwota dofinansowania to 10 000,00 zł, a maksymalna – 30 000,00 zł.

Nabór wniosków zakończy się 30 maja br., zadania będą mogły być realizowane do 30 listopada br.

więcej instytutksiazki.pl

 

Kategorie: Biblioteki, Instytucje