Kultura dostępna. Wyniki naboru programu

Kultura dostępna. Wyniki naboru programu

Przegląd

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu rządowego Kultura dostępna. Spośród wszystkich aplikujących podmiotów zostało wyłonionych 112 beneficjentów, do których trafi łączna kwota dofinansowania 5 000 000 złotych.Wyniki naboru zostały opublikowane na stronie MKiDN.

Strategicznym celem programu Kultura dostępna jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Zgodnie ze specyfikacją programu środki przeznaczone są na:

  • dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie on-line;
  • działania uwzgledniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości;
  • organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.

 

Wnioskodawcom, których zadania nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania do 8 kwietnia 2022 r.

 

 

źródło NCK.pl

Kategorie: Instytucje
Tagi: NCK