Gruzja, Czarnogóra i Macedonia Północna przystąpiły dołączyły do programu Kreatywna Europa

Gruzja, Czarnogóra i Macedonia Północna przystąpiły dołączyły do programu Kreatywna Europa

Przegląd

Porozumienia, na mocy których Gruzja, Czarnogóra i Macedonia Północna przystąpiły do kolejnej edycji programu Kreatywna Europa, zostały podpisane 8 grudnia br.

Podczas uroczystości podpisywania deklaracji unijna komisarz Mariya Gabriel powiedziała:

„Następna edycja programu Kreatywna Europa promuje różnorodność kulturową i językową, dziedzictwo i konkurencyjność oraz umożliwia organizacjom kulturalnym i kreatywnym oraz profesjonalistom współtworzenie i współpracę ponad granicami oraz docieranie do szerszej publiczności, rozwiązywanie bieżących problemów społecznych i wspieranie wschodzących artystów”.

Gruzja mając status kraju stowarzyszonego, będzie dążyć do skorzystania ze wsparcia programu dla sektora kultury, sektora kreatywnego i audiowizualnego oraz do pomocy w integracji sektora kultury w Europie, poinformowało Ministerstwo Kultury Gruzji. W poprzedniej edycji programu Gruzja dołączyła do Kreatywnej Europy w 2015 r. jako pierwszy kraj Partnerstwa Wschodniego. Do 2020 roku z udziałem instytucji gruzińskich wsparto 33 projekty, które uzyskały łącznie 1,5 mln euro dofinansowania.

Czarnogóra uczestniczyła już w programie Kreatywna Europa w latach 2014-2020. Podpisując umowę, Czarnogóra stała się pełnoprawnym członkiem najważniejszego unijnego funduszu wspierającego sektor kultury, kreatywny i audiowizualny. W ten sposób czarnogórskie instytucje i organizacje będą mogły w równym stopniu uczestniczyć we wszystkich corocznych konkursach programu Kreatywna Europa.

Także organizacje i instytucje kulturalne z Macedonii Północnej stały się pełnoprawnymi wnioskodawcami programu Kreatywna Europa i mogą ubiegać się o wsparcie na realizację międzynarodowych projektów.

Kategorie: Instytucje