Pomoc socjalna dla twórców i artystów – od 1 marca wnioski obsługuje Narodowe Centrum Kultury

Przegląd

Od 1 marca 2021, decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, obsługę zadania udzielania pomocy socjalnej dla twórców i artystów przejęło Narodowe Centrum Kultury.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 30 października 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego dla twórców i artystów w postaci pomocy socjalnej o pomoc mogą się ubiegać artyści i twórcy, którzy posiadają dorobek w zakresie działalności kulturalnej oraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Wsparcie socjalne jest udzielane przez Ministerstwo w sposób ciągły od początku stanu epidemii ogłoszonego w marcu 2020 r. Dotychczas wypłacono prawie 14 tys. zapomóg na łączną kwotę prawie 25 mln zł.

Nabór wniosków będzie kontynuowany w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 12 miesięcy po ogłoszeniu jego odwołania lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych tę formę pomocy.

Wytyczne dotyczące ubiegania się o wsparcie oraz sposobu składania wniosków https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/pomoc-socjalna/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021

 

 

za MKDNiS

Kategorie: Instytucje
Tagi: MKDNiS, MKiDN