Zgłoszenia do Nagrody Poetyckiej Silesius

Zgłoszenia do Nagrody Poetyckiej Silesius

Przegląd

Do tegorocznej edycji Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius można zgłaszać pierwsze wydania książek poetyckich, które ukazały się pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku.

Prawo zgłaszania książek w kategoriach: książka roku i debiut roku mają wydawnictwa oraz członkowie jury, w kategorii za całokształt – jurorzy oraz organizator i fundator Nagrody. Do nagrody kwalifikują się wyłącznie publikacje posiadające nr ISBN.

Nagrodę stanowią:
a) statuetka SILESIUS
b) kwota:
· 100 000 zł za całokształt twórczości,
· 50 000 zł za książkę roku,
· 15 000 zł za debiut roku.

Autorzy nominowani do Nagrody otrzymają po 5.000 złotych,

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2021 roku.

FORMULARZ DO POBRANIA

Do każdego zgłoszonego tytułu należy załączyć wypełniony i wydrukowany formularz. Formularz należy także przesłać w formie elektronicznej na adres silesius@literatura.wroclaw.pl

Zgłoszenia zawierające 8 egzemplarzy drukowanych każdego tytułu oraz wypełniony formularz należy przesłać pod adres Biura Nagrody:
Wrocławski Dom Literatury,
ul. Przejście Garncarskie 2,
50-107 Wrocław.

 

Regulamin TUTAJ

Kategorie: Nagrody