Nagroda Wielkiego Kalibru 2021

Nagroda Wielkiego Kalibru 2021

Przegląd

Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Wielkiego Kalibru. Nagroda zostanie wręczona w czasie uroczystej gali w dniu 29 maja 2021 roku we Wrocławiu w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2021.

W 2021 roku przyznana zostanie także Nagroda Czytelników. Czytelnicy będą mogli wybierać spośród powieści nominowanych przez jurorów do finału. Szczegółowe warunki plebiscytu Czytelników zostaną ogłoszone po wyłonieniu finalistów.

W skład Kapituły Nagrody Wielkiego Kalibru 2021 wchodzą: prof. Zbigniew Mikołejko (przewodniczący), prof. Anna Gemra, prof. Inga Iwasiów, Anna Marchewka, prof. Małgorzata Omilanowska, Grzegorz Sowula.

Warunkiem dopuszczenia powieści do konkursu jest przesłanie 8 egzemplarzy zgłaszanej książki przez jej wydawcę lub autora na adres organizatora.
Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w roku 2020 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski.
Nadesłane książki muszą być opatrzone numerem ISBN.

Termin nadsyłania (zgłaszania) książek dla wydawców i autorów upływa 29 stycznia 2021 (decyduje data stempla pocztowego).

Książki należy nadsyłać na adres: EMG Ewa Mańkowska-Grin, Portal Kryminalny, 31-055 Kraków, ul. Miodowa 6/1 z dopiskiem: Nagroda Wielkiego Kalibru 2021.

Nominacje zostaną ogłoszone  do dnia 5 maja 2021.

 

Nagroda Wielkiego Kalibru to nagroda dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej roku. Organizatorem konkursu jest wydawnictwo EMG we współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. W roku 2021 Nagroda wynosi 25 000 zł i została ufundowana przez Prezydenta Miasta Wrocławia Pana Jacka Sutryka.

Kategorie: Nagrody